Blijf op de hoogte

Vrijwilligerswerk goed voor de gezondheid van 40+’ers

Vrijwilligerswerk kan een positief effect hebben op de gezondheid van personen van 40 en ouder. In beperkte mate vrijwilligerswerk doen kan al de geestelijke gesteldheid en het welzijn verbeteren. Onderzoekers hebben in deze context wel vrijwilligerswerk vanuit maatschappelijk belang onderzocht. Informele activiteiten zoals de buurvrouw helpen met de boodschappen vallen hier niet onder.

Methode en resultaten

Onderzoekers maakten gebruik van bestaande data uit een survey naar Britse huishoudens: een dataset van ruim 66.000 personen die over een periode van 7 jaar verzameld is. De gegevens hadden betrekking op de frequentie; minstens één keer per week, minstens één keer per jaar of nooit. En daarnaast de geestelijke gesteldheid en het welzijn in verschillende periodes binnen die 7 jaar.

Bij personen van 40 jaar en ouder was het verband tussen hun vrijwilligerswerk en hun geestelijke en emotionele gesteldheid groter dan bij personen die niet participeerden. Eerder werd een soortgelijk verband ontdekt bij 70+ ouderen.

Positieve ontwikkeling

Onderzoekers noemen de resultaten noemenswaardig ondanks dat er geen direct oorzaak-gevolg uit te halen valt. Ze geloven dat het ouderen de kans kan bieden om zich van belang te voelen. Zeker voor ouderen die zich geïsoleerd voelen kan dit voordelen voor hun gezondheid opleveren.

Nederlandse ouderen en maatschappelijke inzet

In Nederland doet gemiddeld 41% van de personen boven de 45 jaar vrijwilligerswerk. Dit percentage is gebaseerd op cijfers van het CBS. Mensen boven de 55 jaar zetten zich o.a. in voor organisaties op het gebied van verzorging. Van de 65-plussers werkt 43 procent als vrijwilliger en een op de drie 75-plussers.

Bron: BMJ Open.

Gerelateerde artikelen

In onze vergrijzende samenleving wonen ouderen steeds langer zelfstandig, in hun eigen woning. Dat stelt de nodige eisen aan de zorg en aan de woningen. Want niet iedere woning is…

De zorg rondom kwetsbare ouderen is een complex speelveld. Een specialist ouderengeneeskunde vormt als het ware de spin in het web, te midden van de mantelzorgers, de huisartsen, de verpleeghuizen…

Stijgende prijzen, te weinig nieuwbouw, jarenlange wachtlijsten in de sociale sector en een verduurzamingsopgave om u tegen te zeggen: de woningmarkt is volop in het nieuws. Hetzelfde geldt voor de…

Woningtekorten, het scheiden van wonen en zorg en een dubbele vergrijzing maken het ontwikkelen van voldoende, passend, betaalbaar en toekomstbestendig zorgvastgoed tot een uitdaging. Tegelijkertijd biedt de veranderende markt nieuwe…

Mijn broer Luuk is 69. Hij ging vijf jaar geleden met pensioen. Bij een respectabele werkgever heeft hij ruim 40 jaar het beste van zichzelf gegeven. Daarna vulden zijn dagen…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.