Blijf op de hoogte

Ouderen die naar buiten gaan, leven langer

Ouderen die dagelijks het huis uitgaan, leven langer dan degenen die zich isoleren. Dat blijkt uit onderzoek van the Hadassah Hebrew-University Medical Center, recent verschenen in the Journal of the American Geriatrics Society.

Meer risico op psychische aandoeningen

Er is al eerder onderzoek gedaan naar het effect van het huis verlaten op de gezondheid. Hieruit bleek dat mensen die nooit buiten komen meer risico lopen op depressies, angsten en andere psychische aandoeningen.

De wetenschappers wilden bestuderen of het voor de gezondheidseffecten uitmaakt hoe vaak iemand het huis verlaat.

Huis verlaten en mortaliteit

Aan de studie deden 3.375 ouderen mee die een leeftijd tussen de 70 en 90 jaar hadden. Allen hadden ze deelgenomen aan de 1990-2015 Jerusalem Longitudinal Study.

De wetenschappers vroegen de ouderen om vragenlijsten in te vullen waarmee zij konden aangeven hoe vaak zij wekelijks hun huis verlieten. Aansluitend werd een onderverdeling in 3 groepen gemaakt: deelnemers die dagelijks hun huis verlieten, een groep die regelmatig naar buiten ging (2 tot 5 keer) en degenen die hun huis nauwelijks verlieten (minder dan een keer per week).

Vervolgens bestudeerden de onderzoekers de mortaliteit van 2010 tot 2015. Uiteindelijk ontdekten ze dat degenen die hun huis dagelijks verlieten de minste kans hadden op een vervroegde dood. De deelnemers die grotendeels binnenbleven, liepen echter het hoogste risico.

Naar buiten gaan, maakt verschil

Het team concludeert dat een simpele activiteit als het huis verlaten enorm veel verschil kan uitmaken voor ouderen. Hierbij waren de resultaten onafhankelijk waren van iemands gezondheid en fysieke mobiliteit. Ook mensen met een visuele beperking, diabetes, hartziekten en hypertensie bleken van een andere omgeving te profiteren.

Hoewel de onderzoekers geen precieze verklaring hebben voor hun bevindingen, veronderstellen ze dat het huis verlaten iemand de kans geeft om zich te betrekken met de buitenwereld. Veerkrachtige ouderen blijven geëngageerd, ongeacht hun fysieke beperkingen. Daarnaast heeft eerder onderzoek aangetoond dat omgevingen buitenshuis – met name natuurlijke gebieden – stressverlagend werken en kunnen leiden tot een betere fysieke en mentale gezondheid.

Gerelateerde artikelen

In onze vergrijzende samenleving wonen ouderen steeds langer zelfstandig, in hun eigen woning. Dat stelt de nodige eisen aan de zorg en aan de woningen. Want niet iedere woning is…

De zorg rondom kwetsbare ouderen is een complex speelveld. Een specialist ouderengeneeskunde vormt als het ware de spin in het web, te midden van de mantelzorgers, de huisartsen, de verpleeghuizen…

Stijgende prijzen, te weinig nieuwbouw, jarenlange wachtlijsten in de sociale sector en een verduurzamingsopgave om u tegen te zeggen: de woningmarkt is volop in het nieuws. Hetzelfde geldt voor de…

Woningtekorten, het scheiden van wonen en zorg en een dubbele vergrijzing maken het ontwikkelen van voldoende, passend, betaalbaar en toekomstbestendig zorgvastgoed tot een uitdaging. Tegelijkertijd biedt de veranderende markt nieuwe…

Mijn broer Luuk is 69. Hij ging vijf jaar geleden met pensioen. Bij een respectabele werkgever heeft hij ruim 40 jaar het beste van zichzelf gegeven. Daarna vulden zijn dagen…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.