Blijf op de hoogte

Kruisbestuiving tussen ziekenhuis en geriatrisch revalidatiecentrum

Om een zo goed en zo kort mogelijk revalidatieproces te bewerkstelligen, is een nauwe samenwerking tussen ziekenhuis en geriatrisch revalidatiecentrum essentieel, zeggen Rudi Dierkx en Miranda Mentzij. Beiden zijn werkzaam in het Centrum voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) van tanteLouise te Bergen op Zoom.

Voor wie is de GRZ bedoeld?

Dierkx: “Zoals de naam al doet vermoeden, is het centrum opgericht voor oudere en kwetsbare patiënten met revalidatiedoelen betreffende zelfzorg en mobiliteit. Vaak hebben deze mensen meerdere aandoeningen en een slechtere conditie. Soms kan ook sprake zijn van geestelijke achteruitgang, zoals beginnende dementie. Al deze factoren samen maken dat zij niet meer in staat zijn om goed voor zichzelf te zorgen.”

Mentzij: “Daarbij bestaat een duidelijk onderscheid tussen geriatrische revalidatiezorg en de medisch specialistische revalidatie. Deze laatste vindt vaak plaats in de afzonderlijke centra of poliklinisch in het ziekenhuis en is gericht op jongere mensen die hogere participatiedoelen hebben en intensiever kunnen revalideren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ze graag zouden willen terugkeren naar hun werk. Ons centrum is bovendien meer tweeledig. Enerzijds zijn we gericht op medische verbetering, maar aan de andere kant houden we ons ook bezig met de revalidatie. Hierbij zijn onder andere ook een fysio- en ergotherapeut, logopedist en psycholoog betrokken.”

Wat maakt de GRZ zo uniek?

Dierkx: “Het centrum waar wij ons bevinden, is gelokaliseerd op het terrein van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom. We hebben dan ook een directe ingang naar het ziekenhuis en hierdoor zijn de lijntjes kort. Dit komt de overdracht van de cliënten ten goede. Ook kunnen afspraken met het ziekenhuis sneller worden gemaakt en de contacten tussen specialisten onderling soepeler verlopen. Het centrum heeft medisch gezien eenvoudig toegang tot röntgen- en laboratoriumdiagnostiek en in het geval dat mensen klinisch achteruitgaan kunnen ze snel op de spoedeisende hulp of aan een medisch specialist gepresenteerd worden. Daarnaast is de GRZ helemaal ingericht op het therapeutische klimaat. Alles staat in het teken van revalidatie. Zo is er een centraal gelegen beweegtuin met allerhande oefenapparatuur en een lopend buffet. Ook proberen we altijd de nieuwste innovaties en ontwikkelingen op te volgen. Zo hebben we apparatuur waarmee virtuele therapie kan worden aangeboden. Een voorbeeld zijn hometrainers waarbij het voor de cliënten net lijkt alsof ze door een bepaalde stad of natuuromgeving fietsen. Of een loopband met een drukplaat, die ervoor zorgt dat middels een computer allerlei oefeningen geprojecteerd kunnen worden. Daarnaast maken we gebruik van serious gaming, waarbij therapie in de vorm van spellen wordt aangeboden.”

Hoe vindt de samenwerking tussen medische specialisten en GRZ professionals plaats?

Mentzij: “Deze samenwerking begint eigenlijk al in het ziekenhuis. Als iemand is opgenomen, bijvoorbeeld met een beroerte, wordt binnen 24 à 48 uur bekeken of en welke revalidatieplek het meest geschikt is voor hem of haar. Als een patiënt wordt overgeplaatst naar de GRZ, zorgen de therapeuten in het ziekenhuis voor de overdracht. Daarnaast werken we gedurende het revalidatieproces samen in een multidisciplinair team. Laagdrempelig kan de revalidatiearts en chirurg geconsulteerd worden. Gezamenlijk brengen we een cliënt in beeld en werken naar doelstellingen toe. De uitkomsten van onze overleggen worden steeds met de cliënt en naasten besproken, waarbij zijn of haar behoeften centraal staan. Op deze manier is dus sprake van een intensief samenwerkingsverband waarbij ook de cliënt zelf nauw betrokken wordt. We hebben gemerkt dat deze aanpak tot een aanzienlijke verkorting van het revalidatieproces heeft geleid. Zo is de gemiddelde verblijfsduur bij ons zes weken en van de ruim 500 cliënten die we jaarlijks helpen, keert 80 procent weer terug naar huis. De overige 20 procent komt in aanmerking voor een verblijf in een zorginstelling.”

Wordt er ook aan scholing gedaan?

Dierkx: “Naast geriatrisch revalidatiecentrum, vormt de GRZ een opleidingsplek voor de diverse aldaar werkzame disciplines zoals verpleging, paramedici en artsen. Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van diagnose-gerichte zorgpaden, waarin het hele behandelproces beschreven staat. Daarbij zijn doelenkaarten voor de cliënt in de maak, zodat deze precies weet wat hij of zij kan verwachten en van wie. We blijven constant in beweging om een zo kort mogelijk revalidatieproject te bewerkstelligen.”

Meer informatie?
Bezoek de website van tanteLouise: www.tantelouise.nl/revalidatie/

Gerelateerde artikelen

In onze vergrijzende samenleving wonen ouderen steeds langer zelfstandig, in hun eigen woning. Dat stelt de nodige eisen aan de zorg en aan de woningen. Want niet iedere woning is…

De zorg rondom kwetsbare ouderen is een complex speelveld. Een specialist ouderengeneeskunde vormt als het ware de spin in het web, te midden van de mantelzorgers, de huisartsen, de verpleeghuizen…

Stijgende prijzen, te weinig nieuwbouw, jarenlange wachtlijsten in de sociale sector en een verduurzamingsopgave om u tegen te zeggen: de woningmarkt is volop in het nieuws. Hetzelfde geldt voor de…

Woningtekorten, het scheiden van wonen en zorg en een dubbele vergrijzing maken het ontwikkelen van voldoende, passend, betaalbaar en toekomstbestendig zorgvastgoed tot een uitdaging. Tegelijkertijd biedt de veranderende markt nieuwe…

Mijn broer Luuk is 69. Hij ging vijf jaar geleden met pensioen. Bij een respectabele werkgever heeft hij ruim 40 jaar het beste van zichzelf gegeven. Daarna vulden zijn dagen…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.