Blijf op de hoogte

Kun je voor altijd thuis blijven wonen? Zowel in goede als slechte gezondheid?

Heb je al eens nagedacht over de manier waarop je ouder wilt worden? Zie je jezelf nog thuis wonen of spreekt het gemak van een zorginstelling je misschien wel aan? Helaas hebben we voor een groot deel niet in de hand met welke ouderdomskwalen we geconfronteerd zullen worden en in welke mate deze gaan zorgen voor beperkingen. Wat je wél voor een groot deel zelf in de hand hebt, is hoe en waar je wilt wonen.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen graag zo lang mogelijk, of zelfs voor altijd thuis willen blijven wonen. Zowel in goede als in slechte gezondheid. Met alle moderne hulpmiddelen die tegenwoordig beschikbaar zijn, is dit voor vrijwel iedereen te realiseren. Ook de Nederlandse overheid stimuleert het langer thuis wonen actief.

Kleine aanpassingen maken een groot verschil

Zoals het spreekwoord zegt, komt ouderdom met gebreken. Gelukkig komen deze gebreken meestal niet in een keer en kun je al geleidelijk aan beginnen met het aanpassen van je woning. In het begin zijn dat veelal kleine aanpassingen die al een heel groot verschil kunnen maken. Klachten aan de gewrichten komen bijvoorbeeld veel voor. Dat uit zich onder andere door moeite met opstaan uit een stoel, van het toilet en het bed. In de meeste gevallen zijn deze problemen op te lossen door het bed, het toilet en stoelen te verhogen. Zo zijn er voor toiletbrillen speciale verhogers verkrijgbaar en kun je deze eventueel aanvullen met een wandbeugel.

Merk je dat je moeite krijgt met bukken, zoals bij het oprapen van post of het pakken van spullen uit lage keukenkastjes? Monteer dan een opvangbak achter de brievenbus en vervang de planken in de keukenkastjes door schuifladen. Op die manier wordt al veel ongemak voorkomen. Krijg je op een gegeven moment moeite met staan of je evenwicht, dan kan een douchekrukje een goede oplossing zijn. Het zijn aanvankelijk dus relatief kleine aanpassingen die je goed kunnen helpen om je leven gewoon te blijven leiden zoals je gewend was.

De trap wordt vaak het grootste probleem

Als de gezondheidsklachten verder toenemen, dan zal meestal de trap voor veel mensen een groot probleem gaan vormen. Niet zelden wordt de trap zelfs volledig vermeden en besluit men uit pure ellende maar beneden te gaan leven. Boven douchen gaat dan ook niet meer en wordt daarom soms zelfs provisorisch in de keuken gedaan. De bovenverdieping is op zo’n moment volledig onbereikbaar geworden. Gelukkig bestaat ook hier een goede oplossing voor. Zodra traplopen niet meer mogelijk of te uitputtend is kan een traplift je goed helpen weer veilig en comfortabel boven te komen. Overigens hoeft een traplift geen dure oplossing meer te zijn. De aanschafkosten van een traplift kunnen worden beperkt door een volledig gereviseerde gebruikte traplift te kopen.

Preventieve maatregelen

Hoe ouder je wordt, des te groter de gevolgen van een ongeluk of val in huis kunnen zijn. Niet zelden is een gebroken heup het begin van een langdurig revalidatietraject of zelfs aanleiding om toch naar een zorginstelling te moeten verhuizen. Veel woningaanpassingen zijn erop gericht om vallen te voorkomen. Hiervoor is het belangrijk om zoveel mogelijk drempels weg te nemen om struikelgevaar te voorkomen, hoge kasten te verwijderen, handgrepen en steunen te plaatsen en de natte ruimten te voorzien van antislipvloeren. Denk ook aan subtielere aanpassingen, zoals het plaatsen van goede verlichting. Zo zie je altijd waar je loopt en snij je jezelf in de keuken niet zo snel in de vingers. Vervang kranen door eenvoudig bedienbare thermostaatkranen en plaats een inductiekookplaat om verbranden tijdens het koken te voorkomen.

Wil je ook thuis in huis blijven wonen?

Het kan nog best lastig zijn om te bepalen welke hulpmiddelen en maatregelen er allemaal zijn en je in staat stellen om langer thuis te blijven wonen. Op het onafhankelijke platform www.langerthuisinhuis.nl vul je een gratis checklist in, waarmee je advies krijgt over alle mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen. Je kunt dat doen voor vrijwel alle gebieden, zoals horen, zien, douchen, wassen en toilet, mobiliteit en slapen. Zelfs voor mensen met een grote gezondheidsbeperking zijn er veel hulpmiddelen en zorg beschikbaar om prettig en veilig thuis te kunnen blijven wonen.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.