Blijf op de hoogte

Positiebepaling in de zorg: meer efficiëntie, meer kwaliteit

De druk op personeel in de zorg neemt toe. Met een beperkte bezetting wordt hen gevraagd het werk steeds sneller te doen. Dat terwijl patiënten om kwalitatieve aandacht en interactie vragen, en het personeel dat het liefst ook wil bieden. Met dit vraagstuk als uitgangspunt gaat technologiebedrijf BlooLoc in gesprek met zorginstellingen, op zoek naar verbetering in de vorm van efficiëntie.

“Natuurlijk kunnen we niet alles op- lossen, maar de technologie waar wij over beschikken kan zeker bijdragen”, vertelt CEO Dirk Callaerts.

Technologie binnen de zorgsector

U beschouwt technologie als een ondersteunende factor voor bestaande zorgprocessen. Kunt u dit toelichten? “Technologie kan een waardevolle bijdrage leveren aan de zorgsector, mits deze is afgestemd op de problemen die spelen. Dus niet innoveren omwille van het innoveren. Vandaar dat wij het omkeren. Wij beschikken over een technologie die de locatie van personen en zaken zoals toestellen of rolstoelen inzichtelijk maakt. Deze is inzetbaar in meerdere markten, waarvan de zorg er een is. De vraag die wij stellen is waar en hoe het inzetten ervan het meest nuttig is en echt bijdraagt aan betere zorg. Met dat doel gaan we in gesprek met woonzorgcentra, ziekenhuizen, psychiatrische- en jeugd- instellingen om te begrijpen welke problemen er spelen.”

Efficiënter en veiliger werken

Welke inzichten heeft dat tot nu toe opgeleverd?
“Als wij zorgverleners kunnen helpen bij het efficiënter uitvoeren van taken, dan komt er tijd vrij om aan hogere kwaliteit zorg te besteden. Dat kunnen we bereiken door slimme diensten aan te bieden gebaseerd op onze locatietechnologie. Vergelijk het met een GPS-systeem in de auto of op een smartphone. De waarde daarvan zit in het feit dat het systeem weet waar de gebruiker zich bevindt en wat er in de buurt is. Wij doen hetzelfde, maar binnen. Stel, een bewoner draagt een armband met een alarmknop. Hij valt en drukt erop om hulp te vragen. Als het systeem onmiddellijk weet waar iemand is, hoeft er niet gezocht te worden. Bovendien kan de oproep gericht verstuurd worden aan zorgverleners die dichtbij en beschikbaar zijn. Hetzelfde systeem kan gebruikt worden om snel apparatuur te lokaliseren, of te signaleren dat een patiënt zich al bedenkelijk lang in een wc- ruimte bevindt. Het uiteindelijke doel is om efficiënter en veiliger te kunnen werken, hopelijk ook met meer plezier. Dat is van tevoren moeilijk te becijferen, maar onmiddellijk merk- baar als men de toepassingen daad- werkelijk gebruikt.”

Integratie toepassingen met bestaande systemen

De aanschaf en overgang naar een nieuw systeem zijn altijd een uitdaging. Hoe helpt u zorginstellingen hierbij?
“Door onze toepassingen te laten aansluiten op bestaande systemen. Wij weten dat veel systemen in de zorg communiceren via IQ Messenger of BXO zorgplatform, dus hebben wij onze technologie zo aangepast dat die daarop aansluit. Daarnaast willen we de zorgsector tegemoetkomen met een abonnementsmodel. In plaats van eenmalige installatiekosten gevolgd door doorlopende servicekosten, onderzoeken we een model dat vooraf geen investering vergt. Als men kan beginnen met beperkte kosten per bewoner, per maand, dan ligt de drempel om iets te proberen weer wat lager. En dat blijft heel belangrijk in de zorg: als organisatie durven pionieren om te ervaren hoe de zorg mogelijk nog beter kan.”

Meer informatie?
www.blooloc.com

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.