Blijf op de hoogte

Gezondheid dé voorwaarde voor een goed leven

82% van de Nederlanders beschouwt gezondheid als belangrijkste voorwaarde om een ‘goed leven’ te kunnen leiden. Financiële zekerheid (75%) komt daarna gevolgd door vrije tijd (68%). Deze 3 aspecten worden het meeste genoemd als voorwaarde voor een goed leven. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen, wel vinden meer vrouwen dan mannen gezondheid belangrijk (86% versus 77%).

Wat maakt het leven goed?

In dit online onderzoek is aan 23.000 respondenten, over 17 landen verspreid, gevraagd welke aspecten men als persoonlijke belangrijke voorwaarden beschouwt voor een goed leven. Wereldwijd zien we dezelfde top 3; ook in andere landen wordt gezondheid als belangrijkste voorwaarde gezien (78%), gevolgd door financiële zekerheid (70%) en vrije tijd (64%).

Ook worden ‘reizen in vrije tijd’ (62%), ‘een gelukkig huwelijk’ (61%), ‘controle hebben over je eigen leven’ (55%) en ‘een eigen huis’ (54%) door meer dan de helft van de Nederlanders beschouwd als belangrijke voorwaarden voor een goed leven. Het hebben van kinderen wordt door iets minder dan de helft van de Nederlandse bevolking genoemd (48%).

Kijken we naar leeftijdsgroepen, zien we dezelfde top 3. Alleen de 20-29-jarigen wijken af; de meerderheid vindt vrije tijd het belangrijkste (72%), gevolgd door gezondheid (69%) en een gelukkig huwelijk (60%).

Over het onderzoek

In dit online onderzoek is aan 23.000 respondenten, over 17 landen verspreid, gevraagd welke aspecten men als belangrijke voorwaarden ziet voor een goed leven. De volgende antwoorden waren mogelijk: gezondheid: – financiële zekerheid – vrije tijd – een gelukkig huwelijk – reizen – een eigen huis – controle over eigen leven – een leuke baan – kinderen – spiritualiteit – een tuin/erf – beschikken over de nieuwste elektronische apparatuur en gadgets – een luxe of 2e auto – een studie – mooie kleding, accessoires of sieraden – ik weet het niet – geen van bovenstaande voorwaarden.

Bron: GfK.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.