Blijf op de hoogte

Betere behandeling bloedvergiftiging op IC mogelijk

VUmc start een groot onderzoek om de behandeling van intensive care patiënten met bloedvergiftiging te verbeteren. Om voor hen de optimale dosering antibiotica te bepalen wordt real time een grote hoeveelheid geanonimiseerde data uit het elektronisch patiëntendossier geanalyseerd. Deze vernieuwende vorm van personalized medicine moet leiden tot een daling van het aantal sterfgevallen en sneller herstel. Deze inzet van big data aan het bed van de patiënt is een wereldwijde primeur.

Prevalentie bloedvergiftiging

Wekelijks belanden driehonderd Nederlanders met een ernstige bloedvergiftiging op de intensive care (IC). Honderd opnames hebben een dodelijke afloop. De patiënt krijgt hoge koorts, gaat snel ademen en raakt uiteindelijk in shock. Antibiotica zijn hier levensreddend. Maar het bepalen van de juiste dosis is lastig omdat ernstig zieke patiënten anders op medicijnen reageren dan onder normale omstandigheden. Uit internationaal onderzoek blijkt dat slechts de helft van alle patiënten met bloedvergiftiging een optimale dosis antibiotica ontvangt.

Optimale dosering antibiotica

Voor het project ‘Right Dose, Right Now’ ontwikkelden VUmc-onderzoekers software die voor elke individuele patiënt op elk moment de optimale dosis antibiotica aangeeft. Het elektronisch patiëntendossier met de gegevens van alle IC-patiënten levert hiervoor de informatie. ‘Intensivisten, de medisch specialisten op de IC, vertrouwen nog altijd op standaarddoseringen voor antibiotica. Maar die zijn veelal gebaseerd op gegevens van vrijwilligers of niet ernstig zieke patiënten. Dat is eigenlijk heel verbazingwekkend’, zegt intensivist en onderzoeksleider Paul Elbers. ‘Ik pleit voor de inzet van informatie vanuit het elektronische informatiesysteem met miljoenen gegevens van honderden IC-patiënten. Wij kunnen met behulp van deze gegevens de optimale dosering bepalen.’

Sterftecijfer terugdringen

Door in een vroeg stadium de juiste dosis antibiotica toe te dienen, kan de hoge sterfte bij bloedvergiftiging worden teruggedrongen. Tevens verwachten de onderzoekers een kortere verblijfsduur van patiënten op de IC en een vermindering van het aantal complicaties. Zo wordt jaarlijks minimaal 15 miljoen euro bespaard. Ook kan het toedienen van de juiste dosis antibiotica resistentie van bacteriën tegengaan.

Schrikbeeld acute verwardheid

De onderzoekers hebben ook aan ex-patiënten en hun familieleden gevraagd wat zij aan de behandeling verbeterd willen zien. Naast een snellere genezing vroegen zij vooral om het voorkomen van ernstige acute verwardheid, een vaak optredende complicatie bij bloedvergiftiging. Deze gewenste uitkomsten worden meegenomen in het onderzoek.

Bron: VUMC

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.