Blijf op de hoogte

Creatieve laatbloeiers leven langer dan vroegrijpe wonderkinderen

Wolfgang Amadeus Mozart begon al op zijn vijfde met componeren en optreden. Het wonderkind werd niet oud: Mozart stierf op 35-jarige leeftijd. Volgens onderzoekers van Leyden Academy on Vitality and Ageing staat dit geval niet op zichzelf: in wetenschappelijk tijdschrift Aging concluderen zij dat componisten en schrijvers die op jonge leeftijd hun eerste creatieve werk publiceerden, een aanmerkelijk lagere levensverwachting hebben.

Bijna drie jaar verschil

De onderzoekers analyseerden de levensverwachting van 1.110 componisten en 1.182 schrijvers geboren tussen 1400 en 1915 en de leeftijd waarop zij hun eerste noemenswaardige creatieve werk uitbrachten, zoals vastgelegd in de Oxford Companion to Music en de Oxford Companion to English Literature.

Schrijvers en componisten die jong debuteerden, blijken als groep een aanmerkelijk kortere levensduur te hebben dan hun vakgenoten die op latere leeftijd hun eerste werk publiceerden. Het verschil tussen beide groepen loopt op tot 2,5 jaar bij componisten en 2,7 jaar bij schrijvers, gecorrigeerd voor factoren als geslacht, nationaliteit en geboortedatum. In het onderzoek zijn alleen individuen meegenomen die minimaal veertig jaar oud zijn geworden en die voor hun veertigste levensjaar een eerste werk hebben gepubliceerd.

Vroegrijp eist zijn tol

In het algemeen is het in de natuur zo dat organismen die er langer over doen om volwassen te worden, langer leven. De publicatie van een eerste compositie of roman kan worden beschouwd als een uiting van intellectuele volwassenheid, die een onderliggende biologische rijping van het brein en zenuwstelsel veronderstelt. Onderzoeker David van Bodegom van Leyden Academy licht toe: “Het is fascinerend te zien hoe levenslopen verschillen: elk mens veroudert anders, zowel in fysiek als cognitief opzicht.

In eerder onderzoek stelden we vast dat Olympische sporters die al jong hun piekprestaties leverden, eerder stierven dan sporters die hun fysieke top op latere leeftijd bereikten. We kunnen nu concluderen dat naast de fysieke, ook de snelheid van de intellectuele ontwikkeling gerelateerd is aan de lengte van het leven. Onderliggende biologische mechanismen zorgen ervoor dat mensen die intellectueel al jong tot wasdom komen, ook eerder verouderen en sterven.”

Bron: Leyden Academy

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.