Blijf op de hoogte

Homeopathie onder vuur

Veel Nederlanders gebruiken homeopathische geneesmiddelen of bezoeken een homeopathisch arts of therapeut. Tegelijkertijd is homeopathie niet onomstreden en krijgt het door de overheid beperkingen opgelegd. Hoe valt dit te rijmen?

Homeopathische versus reguliere geneesmiddelen

Het belangrijkste probleem is dat de werkzaamheid van homeopathische geneesmiddelen niet aangetoond kan worden volgens de methoden waarmee de werkzaamheid van reguliere geneesmiddelen aangetoond worden. Gevolg is dat sinds 2012 de werkzaamheid van homeopathische zelfzorgmiddelen niet meer op de verpakking vermeld mag worden.

Klassiek homeopaat Lilian Peters is hier vanzelfsprekend niet blij mee. “Het klopt dat de werkzaamheid van homeopathische geneesmiddelen niet aangetoond kan worden op de traditionele voorgeschreven manier. Dit wil echter niet zeggen dat er niets valt te zeggen over de werkzaamheid. Er is veel wetenschappelijk onderzoek beschikbaar waarin de werkzaamheid overduidelijk wordt aangetoond. Het punt is echter dat homeopathie op geheel andere uitgangspunten is gebaseerd dan de traditionele geneeskunde. De achterliggende principes van de homeopathie zijn echter nog niet geheel duidelijk. Misschien zullen deze wel nooit volgens de methoden van de klassieke wetenschap worden ontrafeld.”

Blik op het individu

Homeopathische geneesmiddelen worden afgestemd op het individu, niet alleen op de klacht. De middelen, niet-toxisch en op basis van natuurlijke ingrediënten, stimuleren het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Omdat gekeken wordt naar het individu, krijgt niet iedereen met dezelfde klachten hetzelfde middel voorgeschreven.
Homeopathische middelen kennen ook verschillende sterktes, al naar gelang de mate van verdunning van de werkzame stof. Dit alles maakt onderzoek op de traditionele manier lastig: zoveel mensen, zoveel geneesmiddelen.

De houding van de overheid

Gebruikers van homeopathische zelfzorgmiddelen zijn verontwaardigd over de houding van de overheid. Zij vinden dat de overheid de maatregel terug moet draaien. Onderzoek naar de werkzaamheid van homeopathische geneesmiddelen wordt genegeerd en, belangrijker nog, mensen wordt een keuze ontnomen. Volgens Lilian Peters kan het ook anders: “In Zwitserland is homeopathie opgenomen in het basispakket. Daar heeft de overheid wel serieus gekeken naar de beschikbare onderzoeken en informatie, en dit vervolgens per referendum aan de bevolking voorgelegd. Een ruime meerderheid stemde voor opname in het basispakket.”

Homeopathie: een waardevolle aanvulling

Voorstanders vinden dat homeopathie en de traditionele geneeskunde naast elkaar moeten kunnen bestaan. Het grootste deel van de mensen die aankloppen bij een homeopaat ziet de homeopathie als een waardevolle aanvulling op de traditionele geneeskunde. Zij kiezen voor de homeopathie omdat de achterliggende filosofie ze aanspreekt of omdat ze vertrouwen op de veilige en niet-toxische middelen.
Critici doen homeopathische successen vaak af als psychosomatisch. Lilian Peters vindt dat nogal goedkoop. Zij vindt dat de homeopathie zich voldoende bewezen heeft en beschikbaar moet zijn als serieus alternatief voor wie daar behoefte aan heeft.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.