Blijf op de hoogte

Het belang van een sterke eerstelijnszorg

Landen met een sterke eerstelijnszorg hebben vaak minder ziekenhuisopnames voor chronische aandoeningen. De continuïteit in de relatie met de huisarts én toegankelijkheid van de huisartsenzorg zijn geborgd. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Tessa van Loenen bij IQ-Healthcare (Radboud UMC) en het RIVM.

Behandeling van chronische aandoeningen

Een tijdige en adequate behandeling van chronische aandoeningen bij de huisarts of andere eerstelijns hulpverleners kan verergering van ziektesymptomen voorkomen. Het risico op bezoek aan de eerstehulppost of een ziekenhuisopname is daardoor kleiner. Uiteraard zijn bij chronische aandoeningen niet alle ziekenhuisopnames vermijdbaar. Toch wordt een disproportioneel hoog aantal ziekenhuisopnames vaak gezien als een afspiegeling van problemen in de toegankelijkheid en kwaliteit van de eerstelijns gezondheidszorg.

Europese context

Dit promotieonderzoek had als doel om in een Europese context inzicht te verkrijgen in of en vooral hoe de huisartsenzorg bijdraagt aan het vermijden van zorggebruik in de tweede lijn. In internationale vergelijkingen blijken er grote verschillen te bestaan tussen landen. Het aantal vermijdbare ziekenhuisopnamen in Nederland is vrij laag vergeleken met de meeste andere westerse landen.

Balans eerste- en tweedelijnszorg

Het promotieonderzoek van Tessa van Loenen laat zien dat het verbeteren van de continuïteit en toegankelijkheid van de eerstelijnszorg slechts één oplossing is. Zij wijst niet alleen op het belang van een sterke eerstelijnszorg, maar ook op het belang van een goede balans tussen het eerstelijns en tweedelijns zorgaanbod. Zo blijken landen met meer ziekenhuisbedden ook meer vermijdbaar zorggebruik in de tweede lijn te hebben.

Bron: RIVM.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.