Blijf op de hoogte

5 minder bekende fysiotherapie specialismen

We werpen een blik op 5 specialismen binnen fysiotherapie.

1. Orofaciaal of kaakfysiotherapie

Voor wie:
Deze vorm van fysio is voor patiënten met klachten, die te maken hebben met een verminderde functionering van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel.

Veelvoorkomende klachten:
Kaakklachten, nek- en schouderklachten, hoofdpijnklachten en klachten in het hoofd-halsgebied die te maken hebben met spanning.

Wat houdt de therapie in:
Patiënten krijgen uitleg over het normale functioneren en gebruik van het kauwstelsel en adviezen voor een juist gebruik van het kauwstelsel. Ook worden bepaalde gewoontes die tot overbelasting leiden afgeleerd, zoals het klemmen van de kiezen, tongpersen, tandenknarsen. Verder leert de patiënt onder andere zelfmassage ter ontspanning van de kauwspieren en het vergroten van de mondopening, ontspanningsoefeningen en oefeningen ter verbetering van de functie van het kauwstelsel.

2. Psychosomatisch fysiotherapie

Voor wie:
Patiënten die te maken hebben met spanning, stress of onbegrepen lichamelijke klachten.
De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk. Lichamelijke signalen worden nogal eens genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen, wat tot onbegrip kan leiden.

Veelvoorkomende klachten:
Klachten kunnen zich uiten in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst.

Wat houdt de therapie in:
Begeleiding in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid is de insteek van deze therapie.

3. Oedeemfysiotherapie

Voor wie:
Oedeemfysiotherapie is voor mensen die last hebben van (lymf)oedeem, een abnormale ophoping van vocht in het lichaam.
Oedeem komt onder meer voor bij (borst)kanker, bloedvatproblemen of littekens. Lymfoedeem kan ook een gevolg zijn van bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval.

Wat houdt de therapie in:
Door middel van deze therapie wordt geprobeerd om de afvoer van vocht te stimuleren met oefentherapie. Patiënten doen bewegings- en ademhalingsoefeningen die helpen om de functie van de ledematen te verbeteren. Hierbij maken ze gebruik van de “spierpompfunctie” van de spieren, zodat vocht kan worden afgevoerd.
Een andere onderdeel is gebruik maken van de massagetechniek lymfdrainage. Hiermee wordt vocht naar lichaamsdelen verplaatst waar de vochtafvoer wel normaal functioneert.
Tot slot kan er om vochtophoping te voorkomen; bandages, tape en therapeutische kousen gebruikt worden.

4. Oncologiefysiotherapie

Voor wie:
Deze vorm van therapie is voor kankerpatiënten die kampen met stoornissen, beperkingen en participatieproblemen. Vaak zijn deze problemen het gevolg van de aandoening zelf of van een medische behandeling.

Veelvoorkomende klachten:
Spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, ademhalingsproblemen en vermoeidheid.

Wat houdt de therapie in:
Afhankelijk van de ziektefase waarin een patiënt verkeert, wordt een behandeling ingezet.
In de curatieve fase of herstelfase is de therapie gericht op het herwinnen van verloren of verminderde vaardigheden.
Bij patiënten in de palliatieve fase is het doel van de therapie, behoudt van de nog aanwezige vaardigheden.
In de terminale fase liggen de behandeldoelen vooral in het begeleiden van de patiënt bij de steeds verder afnemende vaardigheden

5. Hart-vaat- en longfysiotherapie

Voor wie:
Voornamelijk patiënten die kampen met COPD of hartfalen.

Veelvoorkomende klachten:
Ademhalingsproblemen. Problemen bij fysieke inspanning.

Wat houdt de therapie in:
De therapie is onder meer gericht op conditieverbetering. Door oefeningen en/of het aanleren van ademtechnieken krijgen patiënten het gevoel meer controle te hebben over hun aandoening. Daarnaast moet de therapie aanzetten tot verandering van de levensgewoontes en levensstijl.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.