Blijf op de hoogte

Pleidooi voor de transferverpleegkundige

Bij ontslag uit het ziekenhuis mag specifieke ziekenhuiszorg dan niet meer nodig zijn, dat wil niet zeggen dat iemand weer in staat is om thuis goed voor zichzelf te zorgen. Veel alleenstaande ouderen redden het niet; vaak omdat de reden van de ziekenhuisopname niet de enige kwaal is.
Maar ook partners blijken niet altijd tegen de zorg voor hun herstellende wederhelft opgewassen. Thuiszorg lijkt een oplossing, maar daar bestaan vaak wachtlijsten voor, met name waar het gaat om zogenaamde niet-planbare zorg – bijvoorbeeld bij een heupbreuk na een val.

Wat is de rol van een transferverpleegkundige?

Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat van de bijna 18.000 (veelal oudere) patiënten per jaar die een heup breken, één op de drie overlijdt in het eerste jaar na opname. Beleidsadviseur Margo Brands weet dat dit sterftecijfer voor een deel te wijten is aan onvoldoende zorg na de ziekenhuisopname. “Dat moet beter”, vindt zij. “Gelukkig zien ook de ziekenhuizen dit in. Sommige stellen daarom een transferverpleegkundige aan.”

Een transferverpleegkundige adviseert familie en bekenden van de patiënt over de zorg na het ontslag en regelt de zaken die daarvoor nodig zijn. Zij inventariseert bijvoorbeeld de woonsituatie: zijn er trappen, kan er een bed beneden staan, is er een toilet boven? Ook onderzoekt ze of een mantelzorger beschikbaar is en of medische nazorg nodig is, bijvoorbeeld voor wondverzorging of trombose prikken.

De keuze voor de beste optie

Afhankelijk van de antwoorden adviseert zij wat de beste optie is. Is dat thuiszorg? Dan regelt zij dat vaak sneller dan de patiënt zelf. “Zij weet de weg, dat scheelt”, verklaart Brands. “Bovendien legt zij als vakgenoot meer gewicht in de schaal.” Is eerst revalidatie nodig, dan kan een plek op een speciale afdeling in een verzorgingshuis worden geregeld.

Voor wie een verzorgingshuis een schrikbeeld is – ook al is het slechts tijdelijk – kan een zorghotel een alternatief zijn. Daar kunnen patiënten in alle rust bijkomen en herstellen en krijgen zij veel aandacht en verzorging. Deze zorg zit echter niet in de basisverzekering; het is raadzaam om vooraf bij de zorgverzekeraar te informeren of deze vergoeding binnen een eventuele aanvullende verzekering valt. “De transferverpleegkundige vergroot de kans dat iedere patiënt in de juiste omstandigheden kan herstellen”, stelt Brands.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.