Blijf op de hoogte

Langer vitaal en veilig thuis met gevalideerde valdetectie

In 2015 zijn 3267 ouderen overleden na een val. Dat is 35 procent meer dan in 2010 volgens het CBS. Vallen veroorzaakt veel leed en naar blijkt is dit een mix van vallen binnenshuis, buitenshuis en te laat gevonden worden. Het expertisecentrum VeiligheidNL verwacht zelfs nog een forse stijging van dat aantal doden de komende jaren. ‘Door een val gaat de kwaliteit van leven achteruit, in veel gevallen voorgoed’ is de boodschap van medici, maar het risico wordt nog altijd onderkend.

Valdetectie met automatisch alarm

Mopas biedt als eerste ter wereld een valdetectiesysteem waarbij automatisch een alarmmelding wordt gestuurd na een fatale val gevolgd door bewusteloosheid. In alle andere valsituaties kan de gebruiker de alarmknop zelf indrukken en worden hulpverleners en/of mantelzorgers direct gealarmeerd met een exacte positiebepaling van het slachtoffer. Daarmee wordt de gezondheidsschade van het slachtoffer significant beperkt, omdat men binnen enkele minuten ter plekke kan zijn en er geen uren zo niet dagen verloren gaan. Samen met de onderzoekers van Maastricht Instruments wordt nu aanvullende technologie ontwikkeld voor beweegmonitoring met als doelstelling het signaleren van een verhoogd valrisico. Dit gebeurt door het verzamelen van data uit allerlei slimme sensoren op de gebruiker en in de directe omgeving van de gebruiker.

Het Mopas alarmdevice dat op de borst of op de heup gedragen wordt, meet continu het beweeggedrag en trekt daar conclusies uit. Sensoren gekoppeld in het lichtnet van de woning, in de vloerbedekking en via communicatieve apps leveren informatie die als big data wordt opgeslagen en continu worden geanalyseerd. Daarmee kunnen we op afstand digitaal meekijken naar de patronen per individu en daar actief en passief actie op ondernemen. We leren uit deze gegevens wat het dagritme van het individu is en signaleren naar de hulpverleners een groen, oranje of rood duimpje. (Bv: opgestaan, vaker naar toilet geweest of nog niet gezien vandaag.)

Gebruik van big data

Een juiste analyse van gegevens uit de verzamelde Big Data uit de directe omgeving van zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking, kan een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezondere en minder risicovolle woonomgeving. Uit een onderzoek (PwC, Deloitte, KPMG, Ernst&Young, McKinsey) blijkt dat gezondheidszorg enkel succesvol kan zijn door gebruik van big data. Mopas en Ivengi.com laten u graag nader kennismaken met het door hun ontwikkelde Mopas e-health & safety zorgplatform.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.