Blijf op de hoogte

Steeds vaker thuisbehandeling voor chronische patiënten

Chronische patiënten kunnen dankzij moderne medische technologie steeds vaker thuis worden behandeld. Patiënten hebben de regie in handen en bepalen zelf wanneer zij de behandeling ondergaan. Daardoor is het steeds vaker mogelijk te blijven werken of op andere wijze actief deel te nemen aan de maatschappij. Het merendeel van de patiënten die thuis behandeld worden, stelt dat hun kwaliteit van leven aanzienlijk is verbeterd. Voorwaarde voor succes is wel dat het begeleidingsteam van het behandelend medisch centrum zorgt voor voldoende opleiding en ondersteuning van de patiënt.

De effecten van thuisbehandeling

Chronische patiënten worden onder meer ondersteund met digitale thuismeetapparatuur, zoals in het geval van thuisdialyse. Uit recent onderzoek van een aantal Nederlandse ziekenhuizen en zorgverzekeraars blijkt dat bij patiënten met hartfalen dankzij thuisbehandeling het aantal verpleegdagen met 57% en het aantal ziekenhuisopnames met 52% is verlaagd. Bovendien zijn artsen en patiënten tevreden tot zeer tevreden over de nieuw ingerichte zorg.

Zowel nationaal als internationaal onderzoek naar de effecten van thuisbehandeling toont aan dat patiënten een blijvende en significante verbetering ervaren van de perceptie van de kwaliteit van leven. Bij een Duits onderzoek blijkt dat waar bij aanvang van het project 56% van de deelnemers hun kwaliteit van leven als ‘gemiddeld tot slecht’ beoordeelde dat aantal aan het eind van het onderzoek was gedaald tot 22%. Het aantal patiënten dat de kwaliteit van leven als ‘gemiddeld tot goed’ aanmerkte was in diezelfde periode gestegen van 44% tot 78%.

Controle over de zorg

Bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat voor een goede kwaliteit van leven de eigen gezondheid voorop staat. En als sprake is van een ernstige chronische ziekte dan willen wij volledig worden geïnformeerd over de aandoening en de behandelmogelijkheden. Recent onderzoek van Ruigrok NetPanel geeft aan dat 87% van de ondervraagden ook als zij ernstig en/of chronisch ziek zijn hun dagelijkse bezigheden zoveel mogelijk willen kunnen voortzetten. En wat er ook aan de hand is, wij willen invloed op behandeling, plaats, medicatie en keuze.

Shared decision making

De moderne patiënt heeft nog altijd respect voor de kennis van de arts. Maar in tegenstelling tot twintig of dertig jaar geleden accepteert de patiënt niet zomaar wat hem of haar wordt gezegd. Wanneer iemand een aandoening heeft, verlangt hij of zij steeds vaker een belangrijke rol in het behandelingsproces. Wij willen zelf de regisseur zijn van ons leven en controle houden op wat er wel of niet gebeurt. Het gevoel zelf aan het roer te willen staan, wordt bovendien belangrijker naarmate de ernst van de aandoening toeneemt. Het belang van gezamenlijke besluitvorming tijdens het behandeltraject is dus groot.

Als het resultaat van de behandeling hetzelfde zou zijn, wil een meerderheid liever thuis behandeld worden dan in het ziekenhuis. Als grote voordelen van thuisbehandeling noemen deelnemers aan het onderzoek het feit dat het minder tijd kost en dat de ziekte daardoor minder impact heeft op het dagelijks leven. Een ander, vooral door vrouwen, genoemd voordeel is dat zij zich dankzij thuisbehandeling meer zichzelf en minder patiënt voelen.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.