Blijf op de hoogte

Samen beslissen in de zorg is nodig

Soms valt er weinig samen te beslissen in de zorg, bijvoorbeeld als u acuut hulp nodig heeft. Vertrouwen op medische deskundigheid is dan een groot goed. Soms is de uiteindelijke beslissing alleen aan u, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap: “Zullen we ons kindje wel of niet laten testen?” Of juist aan het eind van het leven: “Wil ik een behandeling die mijn leven rekt, maar geen eind maakt aan de pijn?”

Meestal zijn de dillema’s gelukkig minder groot en maken zowel de medische mogelijkheden als uw voorkeuren keuzes mogelijk. Misschien heeft u niet eerder stilgestaan bij wat u belangrijk vindt als het uw gezondheid betreft. Meedenkende zorgverleners zijn dan erg belangrijk. Daarvoor moeten zij dan wel tijd vrij kunnen maken (overheid en zorgverzekeraars, leest u mee?). Naast deze ‘menselijke keuzehulpen’ zijn er digitale keuzehulpen voor diverse aandoeningen ontwikkeld, zoals op de websites thuisarts.nl en keuzehulp.info.

 

Daarnaast zijn de drie goede vragen bedacht die u aan uw zorgverlener kunt stellen:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

Samen beslissen over een bepaald type onderzoek of behandeling, met ieder z’n voor-en nadelen, zorgt ervoor dat we de zorg krijgen die bij ons past en we grip houden op ons leven. Als je kwetsbaar en afhankelijk van zorg bent, zijn we allemaal hetzelfde. Iedereen, met welke achtergrond of opleiding ook, vindt het dan moeilijk om met een ‘zorgprofessional’ in gesprek te gaan. En ook voor die professional, die zowel de mogelijkheden als alle onzekerheden overziet, kan dat moeilijk zijn. Het gesprek aangaan om samen te beslissen: niet altijd makkelijk, wel nodig!

Gastbijdrage van Cor Oosterwijk, directeur van patiëntenorganisatie VSOP.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.