Blijf op de hoogte

Snelle opmars zelftesten voor thuisgebruik

De zwangerschapstest is al jaren een bekend voorbeeld van een test die iemand thuis kan doen om direct antwoord te krijgen op een gezondheidsvraag die voor heel veel onzekerheid kan zorgen. Maar nu zijn veel meer zelftesten beschikbaar: voor glutenintolerantie, een te hoog cholesterolgehalte, ijzertekort, het aantonen van de aanwezigheid van drugs in het lichaam, darmpreventie, maagpreventie, chlamydia, vaginale infectiepreventie, mannelijke vruchtbaarheid en een urineweginfectie. In totaal tien nieuwe zelftesten dus, die Kruidvat en Trekpleister zowel in hun winkels als online aanbieden. Het gaat om de Veroval® zelftesten die in Nederland door HARTMANN op de markt worden gebracht. Ze kennen allemaal een nauwkeurigheidspercentage van minimaal 95 procent en ze zijn allemaal snel en eenvoudig in gebruik.

Praktisch voordeel

Sandra Derks, huisarts in Amsterdam, vertelt: “Natuurlijk zijn alle patiënten welkom in de huisartspraktijk, hoe klein hun vraag ook is. Maar voor veel mensen is het voordeel van zelftesten dat ze laagdrempeliger zijn dan een bezoek aan de huisarts. Je hoeft overdag geen tijd vrij te maken om naar de praktijk te komen. Soms stellen mensen om die reden huisartsbezoek uit, ze hebben dan geen tijd of vinden het lastig om die ervoor vrij te maken. Kunnen gebruikmaken van een zelftest betekent dan dat ze toch direct – meestal binnen een paar minuten – antwoord kunnen krijgen op een gezondheidsvraag. Als je zo’n test online bestelt, hoef je er zelfs niet voor naar de winkel.”

Gericht handelen

De testen zijn zonder voorschrift verkrijgbaar. Derks stelt dat ze zo eenvoudig zijn opgezet dat ze toepasbaar zijn voor iedereen die leesvaardig is. “En de betrouwbaarheid ervan is nagenoeg net zo groot als de test die de huisarts zou doen als de patiënt wel naar de praktijk kwam”, zegt ze. “Iemand kan dus zelf controleren of wel of niet sprake is van bijvoorbeeld een blaasontsteking of glutenintolerantie. Ook kan iemand bij twijfel over een ijzertekort of de aanwezigheid van een soa gewoon thuis uitsluiten of dit het geval is. Dan is een huisartsenbezoek niet meer nodig.”

Veroval zelftest

Is de uitslag positief, dan is een bezoek aan de huisarts natuurlijk wel aan de orde, zeker als de klachten voortduren. Derks: “Het grote voordeel is dan dat de huisarts direct weet wat er aan de hand is en daar dus naar kan handelen. Soms is nog vervolgonderzoek nodig – bij een verhoogd cholesterolgehalte bijvoorbeeld zal de huisarts niet op basis van een zelftest een cholesterolverlager voorschrijven. Maar ook dan is het voordeel dat het gezondheidsprobleem al duidelijk is op het moment dat de patiënt naar de praktijk komt. Ook dan kun je als huisarts gerichter handelen.

Wat dit betreft passen de zelftesten in de trend dat mensen eerst thuis op internet op zoek gaan als ze een gezondheidsklacht hebben, voordat ze een afspraak met de huisarts maken. Ze komen dan goed voorbereid op het spreekuur en weten welke vragen ze willen stellen. Maar het grote voordeel in andere gevallen is dus dat het uitvoeren van zo’n zelftest een bezoek aan de huisartspraktijk kan schelen.”

Meer informatie?
www.veroval.nl

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.