Blijf op de hoogte

Hoe eHealth helpt medicatieveiligheid te verbeteren

Dankzij de voortschrijdende medische wetenschap kunnen we steeds langer thuis blijven wonen. Ook als we één of meerdere ziektes onder de leden hebben. Dat kan alleen als alle zorgverleners die bij de zorg van dezelfde persoon betrokken zijn goed blijven communiceren en altijd en overal over actuele informatie beschikken. eHealth-technologie maakt dit mogelijk en helpt zorg veilig en efficiënt in te richten. Cliff Bos, oprichter van CareXS brengt dit soort technologie op de markt.

“Ik heb in mijn directe omgeving meegemaakt hoe inzicht in medicatiegebruik letterlijk van levensbelang kan zijn. Daarom zet ik mij in voor het verbeteren van informatie-uitwisseling in de zorg, specifiek rondom medicatiegebruik. Dat begint met het delen van gegevens tussen huisarts en apotheker, maar bij ouderen zijn meestal ook andere zorgverleners betrokken: medisch specialisten in het ziekenhuis, verpleegkundigen die aan huis komen of een medewerker van een trombosedienst die antistollingszorg levert. Medicatiegegevens moeten overal en op ieder moment actueel en eenvoudig toegankelijk zijn. Uiteraard met respect voor de privacy van de patiënt.”

 

Wij maken de informatiecirkel rond

“Verbetering van medicatieveiligheid is ons hogere doel. We hebben gekozen te beginnen bij de antistollingszorg. Dat is een typisch voorbeeld van zorg waar meerdere zorgverleners bij betrokken zijn en waar de dosering van medicatie erg nauw luistert. Onze app zorgt ervoor dat de bloedstollingswaarde die bij de patiënt thuis met een vingerprik wordt gemeten digitaal wordt verstuurd naar de doseerarts.

Die geeft zijn doseeradvies ook weer digitaal door aan de patiënt. Door dit hele proces te digitaliseren, kunnen alle zorgverleners nu precies zien welke medicatie wanneer is voorgeschreven of toegediend. Ook patiënten, mantelzorgers en verpleegkundigen krijgen toegang tot dit deel van het medicatiedossier. Daarmee maken we de informatiecirkel digitaal rond.”

Verbeteren door goed samen te werken

“Met onze antistollingsapp zetten wij een eerste kleine stap in de richting van het verbeteren van de medicatieveiligheid. Dat is alleen mogelijk door op te trekken met andere partijen. Roche Diagnostics levert bijvoorbeeld meters waarmee de bloedstollingswaarde wordt bepaald, Portavita zorgt met haar doseerplatform dat de meetresultaten inzichtelijk zijn voor artsen en wij ontsluiten de gegevens via een gebruiksvriendelijke app voor patiënt, mantelzorger en verpleegkundige. De slogan van ons bedrijf luidt ook niet voor niets ‘samen voor veilig en verantwoord medicijngebruik’.

Toekomstmuziek of realiteit?

“Trombosedienst ’t Gooi heeft de primeur om te werken met onze app. Geen toekomstmuziek maar realiteit dus. Onze technologie kun je ook in andere zorggebieden inzetten waar zorgverleners multidisciplinair samenwerken. Ik ben ervan overtuigd dat eHealth de zorg veiliger, efficiënter en goedkoper kan maken. Wie wil dat nu niet?”

Kijk voor meer informatie op wwww.carexs.com.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.