Blijf op de hoogte

MRI-scan als ondersteuning voor de huisarts

Een MRI-scan speelt een belangrijke rol in de poortwachtersfunctie van de huisarts. Ook bij de diagnostiek van ernstige ziekten zoals prostaatkanker. Che Hsin Falkenström, (algemeen directeur MRI Centrum) en radioloog Erik Veldhuizen geven een toelichting.

“We kunnen de rol van de MRI-scan in de eerste lijn niet genoeg benadrukken”, aldus Falkenström. “En toch, als we met huisartsen of patiënten praten, denken velen nog altijd dat een MRI-onderzoek niet wordt vergoed in de eerste lijn. Mits aangevraagd door een huisarts, wordt door elke zorgverzekeraar een MRI-scan in de eerste lijn vergoed!” Huisartsen maken soms een afweging of zij een patiënt wel of niet moeten doorverwijzen naar een medisch specialist. MRI-onderzoek kan worden gebruikt om twijfel weg te nemen en om tot een betere diagnose dan wel verwijzing te komen. Te denken valt aan MRI-onderzoeken bij aanhoudende gewrichtsklachten (knie, pols, schouder, elleboog, rug), maar ook bij onverklaarbare hoofdpijn.”

Voordelen: sneller en goedkoper

Falkenström: “Bij het MRI Centrum wordt een MRI-scan binnen drie dagen uitgevoerd. Dit is mogelijk door flexibele openingstijden (ook ‘s avonds en in het weekend), meerdere klinieken, goede communicatie met de patiënt en aanvrager. Terugkoppeling aan de huisarts bestaat uit de beelden met een verslag van onze sub-gespecialiseerde radiologen. Bij ziekenhuizen moet de patiënt al gauw drie tot zes weken wachten. Onze aanpak versnelt het diagnoseproces, hetgeen bijdraagt aan de kwaliteit van de behandeling. De casus zit dan nog fris in het geheugen van de arts, en de patiënt weet sneller waar hij aan toe is en is minder lang uit de roulatie.”

Daarnaast kan een MRI-onderzoek ook kostenbesparend werken. Falkenström: “Als een huisarts gelijk doorverwijst naar de tweede lijn betaalt de zorgverzekeraar niet alleen de scan, maar ook het consult met de specialist en het mogelijke vervolgtraject (DOT). Indien de patiënt in de eerste lijn kan blijven dan bespaart dit de kosten voor een consult bij de specialist. Op deze manier wordt het eigen risico van de patiënt niet onnodig opgesoupeerd. Een MRI-onderzoek alleen kost namelijk veel minder dan het eigen risico van de patiënt.”

MRI en prostaatkanker

Veldhuizen: “Als er een verdenking op prostaatkanker is, wordt er eerst een PSA- test uitgevoerd. De PSA-test is echter niet specifiek: vaak is PSA verhoogd zonder dat er een significante tumor aanwezig is. In dit laatste geval is een biopsie niet nodig. Echter op basis van een PSA-test alleen weten we onvoldoende zeker of een patiënt wel of geen baat heeft bij een biopsie. Een nieuwe MRI-methode maakt een veel nauwkeuriger diagnostiek mogelijk. Patiënten met een significante tumor worden met de MRI met een zeer hoge betrouwbaarheid (>95%) geïdentificeerd. De nieuwe MRI-methode biedt dus vele voordelen voor de patiënt én zorgverzekeraar. Ruim 50 procent van de biopten wordt hiermee in de toekomst voorkomen ten opzichte van de huidige aanpak.”

“Eind 2018 heeft het MRI Centrum een nieuwe high-end 3 Tesla MRI scanner in Amsterdam geïnstalleerd, waarmee deze nauwkeurige prostaat MRI onderzoeken kunnen worden uitgevoerd”, aldus Falkenström. Het MRI Centrum biedt MRI, maar ook echografie en röntgenonderzoeken aan, voor huisartsen, ZBC’s en ziekenhuizen. Bovendien is het centrum actief op het gebied van wetenschappelijk en farmaceutisch MRI-onderzoek.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.