Blijf op de hoogte

Betere zorg door slapen op een slim matras

Een intelligent Internet of Things-matras dat waakt over de levenskwaliteit van cliënten en het welzijn verhoogt van zorgprofessionals? Sinds kort is dit geen toekomstmuziek meer maar onderdeel van de dagelijkse praktijk van vooruitstrevende zorginstellingen. In een bijzonder driegesprek vertellen partners Wilfried Grimberg (directeur van matrassenfabrikant Connect Foam Care), Jochem Ooijevaar (adviseur zorgvernieuwing bij Zorgspectrum) en Peter de Lange (managing director van IoT-zorgplatform digitalAngel) vanuit hun eigen expertise over het belang en de mogelijkheden van IoT voor de zorgmarkt.

Wat is ieders rol in deze samenwerking?

De Lange: “Connect Foam Care is de fabrikant van een slim matras voor de zorgmarkt, de DeQpress Smart. Dit matras is voorzien van bewegingssensoren en kan detecteren of een cliënt in bed ligt. Hiermee wordt inzichtelijk of iemand met dementie aan het dwalen is of dat een aanpassing van de lighouding nodig is om doorligplekken te voorkomen. De koppeling van DeQpress Smart aan het DigitalAngelplatform zorgt voor efficiëntie en bewaakt tegelijkertijd het welzijn. De resultaten van onze samenwerking tonen aan hoe effectief slimme hulpmiddelen zijn in de zorg.”

Hoe ontstond het idee voor een slim matras?

Grimberg: “Je moet je bedenken dat sommige gebruikers wel 23 uur per dag liggen. De impact van onze matrassen is daardoor groter dan dat van een normaal matras. Wij realiseerden ons dat een smart variant veel toegevoegde waarde zou hebben. Door sensoren toe te voegen aan het DeQpress Smart-matras, kunnen we relevante informatie over de gebruiker verzamelen. En door het DeQpress Smart-matras te verbinden aan het digitalAngel-platform kan het doorligplekken voorkomen door tijdig de zorgverlener te alarmeren. Hetzelfde geldt voor de valdetectie. Het DeQpress Smart-matras registreert bewegingen en aan de hand van beschikbare data weten de verpleegkundigen of zij in actie moeten komen.”

Wat is hierbij de rol van softwaretechnologie?

De Lange: “Het softwareplatform van digitalAngel verbetert de levenskwaliteit van patiënten en het welzijn van zorgprofessionals door slimme zorghulpmiddelen op één platform aan te sluiten. Het biedt waardevolle informatie waardoor kwaliteitszorg efficiënter en toegankelijker wordt. Met nieuwe technologie maakt digitalAngel het werk van de zorgprofessional minder intensief en wordt de zorgkwaliteit rondom de cliënt vergroot. De praktijk heeft aangetoond dat een efficiëntieverbetering van vijftig procent mogelijk is bij het voorkomen van decubitus en zestig procent bij valpreventie. Het platform maakt de zorg vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd, want de zorgprofessional is er wanneer dat nodig is. Hierdoor kan er meer aandacht worden besteed aan kerntaken. Maar het slimme matras is slechts het begin. We hebben namelijk al zeven behoeftedomeinen van ‘smart healthcare’ gedefinieerd, waaronder Smart Mobility en Smart Living. Hiermee willen we hét universele platform voor de zorgmarkt zijn.”

Wat doet het zorgpersoneel met informatie van het platform?

Ooijevaar: “De uitkomsten zijn enorm interessant voor zorgverleners. Met de ontsluiting van het slimme matras via het DigitalAngel-platform krijgen wij nieuwe, waardevolle gegevens tot onze beschikking. Zo hebben wij nu inzage in iemands slaappatroon en bioritme. Bovendien hoeven we niemand onnodig wakker te maken door accurate in-en-uitbed-signalering. Het verbetert de nachtrust van de patiënt en daarmee het herstel. Onze medewerkers zijn erg enthousiast over de gebruikte technologie en de inzichtelijkheid die het platform biedt. Het typeert de kentering die momenteel gaande is in de gezondheidszorg. Deels uit nood geboren, maar ook doordat we zien welke mogelijkheden techniek ons kan bieden.”

Meer informatie?
www.digitalangel.eu
www.connectfoamcare.nl
www.zorgspectrum.nl

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.