Blijf op de hoogte

De productie van stamcellen uit gewone cellen

Onderzoekers van het European Institute for the Biology of Ageing (ERIBA) hebben recentelijk een nieuwe methode ontdekt om gewone bloedcellen om te zetten in hematopoiëtische stamcellen. Dit zijn stamcellen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van alle bloedcellen. Een opmerkelijk resultaat dat veelbelovend is voor therapeutische stamceltransplantaties. De onderzoekers publiceerden onlangs hierover in het wetenschappelijke tijdschrift “Cell Stem Cell”.

Stamceltransplantatie voor herstel

Voor patiënten die leiden aan ziektes waarbij de aanmaak van bloedcellen is verstoord, zoals leukemie, is een stamceltransplantatie essentieel voor hun herstel. Door eerst het zieke beenmerg te vernietigen en het daarna te vervangen door gezonde hematopoiëtische stamcellen (uit beenmerg of navelstrengbloed) is het mogelijk om de bloedcelproductie te herstellen. Echter, een transplantatie vereist een levende donor, die ook nog eens een goede match met de patiënt dient te zijn. Veel patiënten die een stamceltransplantatie nodig hebben, kunnen de procedure daarom nooit ondergaan.

Productie van stamcellen: een complex proces

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is de productie van stamcellen uit gewone cellen. Het bewerkstelligen van stamceleigenschappen in een cel is echter een complex proces. Twee onderzoeksgroepen hebben een nieuwe manier gevonden om dit proces aan te pakken. Eerder onderzoek wees al uit dat een specifieke groep moleculen in de cel, de zogenaamde microRNA’s, een belangrijke rol spelen in het sturen van de unieke zelf-herstellende eigenschappen van hematopoiëtische stamcellen.

Het artikel in Cell Stem Cell laat zien dat het mogelijk is stamceleigenschappen te bewerkstelligen door een cel meer van een specifieke microRNA (miR-125a) te laten aanmaken. De onderzoekers waren in staat dit aan te tonen in zowel cellen van muizen als van mensen. Het effect van dit microRNA op de bloedcellen is dat ze alle eigenschappen van hematopoiëtische stamcellen gaan vertonen.

Stamceltransplantatie in de toekomst

De ontdekking belooft veel goeds voor therapeutische stamceltransplantaties in de toekomst. Ondanks dat er op dit moment alleen nog toepassingen zijn in het onderzoek, wordt hiermee wel de eerste stap gezet naar het ontwikkelen van nieuwe strategieën om hematopoiëtische stamcellen buiten het lichaam te groeien en te vermeerderen. Uiteindelijk kunnen deze nieuwe strategieën dan gebruikt worden in transplantaties. Daarmee zou in de toekomst het aantal benodigde donoren sterk verminderd kunnen worden.

Bron: UMCG-RUG.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.