Blijf op de hoogte

70+ worden genetisch bepaald?

Personen van middelbare leeftijd waarvan de ouders 70+ zijn geworden, leven waarschijnlijk net zo lang. Volgens onderzoekers van de University of Exeter Medical School heeft deze groep 20% minder kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten. Hieronder vallen met name hoge bloeddruk, cholesterol, hartfalen en beroertes.

Waarom sommige ouderen al in hun 6o-er jaren te kampen krijgen met hart- en vaatziekten, en anderen pas na hun 80ste, is niet altijd even duidelijk. Het lijkt logisch dat ouderen die altijd bewust gezondheidsrisico’s vermijden uiteindelijk langer leven. En voor hun kinderen geldt dit waarschijnlijk ook. De onderzoekers wilden achterhalen hoe dit verband in elkaar steekt en of erfelijkheid ook een rol speelt.

Erfelijkheid speelt een rol

Meer dan 186.000 deelnemers tussen de 55-73 jaar, waarvan de ouders niet meer in leven waren, werden gevolgd. Over een periode van 8 jaar overleden er ongeveer 4700 deelnemers. Als de ouders van een deelnemer de leeftijd van 69 of ouder hadden bereikt, dan verminderde de kans op overlijden met 16%. Meer specifieker verminderde de kans op overlijden door hart- en vaatziekten met 20%.
Volgens onderzoeker Pilling hebben de genen die je van je ouders erft een invloed op de bloeddruk, het cholesterolgehalte en de mate van overgewicht. “Deze factoren zijn allemaal van invloed op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.”

Nederlanders gemiddeld ouder

De bevindingen lijken in het voordeel te vallen van personen met ouders die ook oud zijn geworden. Desondanks zeggen de onderzoekers dat ouder dan 70 worden niet per se indrukwekkend is. Bij een merendeel van de mensen is dit al het geval. Zo blijkt uit cijfers van het CBS over Nederlanders. In Nederland ligt de gemiddelde levensverwachting behoorlijk hoog en deze blijft stijgen. Mannen worden gemiddeld 79,9 jaar en vrouwen 83,8. Er zijn nu ruim 3 miljoen 65-plussers waarvan ongeveer 33% met een leeftijd van 80+.

Bron: Journal of the American College of Cardiology.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.