Blijf op de hoogte

Waar zorgen zelfstandige klinieken voor?

Niet alleen voor oogheelkunde, ook voor vele andere behandelingen kunnen mensen in klinieken terecht. Doordat klinieken gespecialiseerd zijn in slechts één of enkele behandelingen voeren specialisten er dezelfde behandelingen relatief vaak uit. Medisch specialisten die in klinieken werken zijn daardoor dikwijls beter geoefend in specifieke ingrepen dan in het ziekenhuizen het geval kan zijn. Met een doorverwijzing van de huisarts kan iedereen in Nederland in een zelfstandige kliniek terecht.

Niet alleen uw ogen..

Steeds meer medische ingrepen en behandelingen worden uitgevoerd in zelfstandige klinieken. Het aanbod van gespecialiseerde klinieken in Nederland beperkt zich niet alleen tot behandelingen op het gebied van oogheelkunde zoals staaroperaties. Ook als het gaat om bijvoorbeeld hand- en polschirurgie, KNO, heupoperaties, huidafwijkingen, knieoperaties, et cetera, kan de keuze voor een gespecialiseerde kliniek een goede zijn. Naast de genoemde behandelingen kan je voor veel meer medisch specialistische zorg, bijvoorbeeld op het gebied van houding en beweging, huidbehandelingen, uiterlijk, pijnklachten en meer terecht bij klinieken.

Wat is het voordeel van klinieken?

De hoge kwaliteit is een belangrijk voordeel van klinieken. Omdat medisch specialisten die in klinieken werken vaker dezelfde behandelingen uitvoeren dan in veel ziekenhuizen het geval is, zijn zij vaak meer gespecialiseerd in één bepaalde behandeling, bijvoorbeeld in staaroperaties; zij hebben vaak veel ervaring op een specifiek gebied. Daarnaast kennen klinieken nauwelijks tot geen wachttijden. Waar mensen in ziekenhuizen tegenwoordig weer dikwijls maanden moeten wachten tot ze geholpen worden, is de wachttijd gemiddeld een week voor het maken van de eerste afspraak, en worden mensen gemiddeld binnen drie weken geholpen. Dit grote verschil komt doordat de zorg in klinieken efficiënter kan worden gepland als gevolg van de specialisatie. Tenslotte wordt ook de persoonlijke aandacht voor de cliënt als een belangrijk voordeel ervaren. Dit komt doordat klinieken kleinschaliger zijn dan ziekenhuizen.

Goedkoper voor de maatschappij

De zorg is verreweg de grootste kostenpost op de Nederlandse begroting. Doordat klinieken gespecialiseerd zijn, kunnen ze behandelingen beter plannen. Ze hebben daarvoor ook niet de dure infrastructuur nodig die in ziekenhuizen aanwezig is. Daardoor kost eenzelfde behandeling ook volgens de Nederlandse Zorgautoriteit 15 tot 20% minder voor de maatschappij dan wanneer deze in een ziekenhuis zou worden uitgevoerd.

Populaire behandelingen:

 1. Rimpelbehandelingen
  Hieronder vallen onder meer botoxinjecties, chemische peelings en lasertherapie. Bij een botoxbehandeling wordt met een kleine botulinetoxine-injectie de werking van de gezichtsspieren verzwakt of helemaal stilgelegd. Chemische peelings ‘pellen’ de bovenste laag van je huid af. Hierdoor wordt de huid egaler en gelijkmatiger. Een laserbehandeling heeft hetzelfde effect, alleen wordt hierbij met behulp van een laserstraal een flinterdun laagje van de huid verdampt.
 2. Ooglidcorrecties
  Deze worden uitgevoerd aan het bovenste of onderste ooglid. Bij het eerste wordt het teveel aan overhangende huid verwijderd. Bij een correctie aan het onderste ooglid gaat het vooral om verwijdering van de wallen.
 3. Liposuctie
  Met liposuctie worden ongewenste vetophopingen op plaatsen als buik, billen, heupen en bovenbenen verwijderd. Het gaat dan om opvallende, plaatselijke ophopingen van vet bij iemand die verder niet te dik is.
 4. Borstcorrecties
  Voornamelijk borstvergrotingen en borstliften, maar ook borstverkleiningen.
 5. Spataderen
  De pijnlijke en ontsierende adertjes op de benen kunnen op verschillende manieren worden behandeld, afhankelijk van de aderloop en de wensen van de patiënt. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het inspuiten van een speciaal schuim, of het van binnenuit laten verschrompelen met laser of radiofrequentie.

[mc4wp_form]

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.