Blijf op de hoogte

Uitvaartwensen: uit zorg voor dierbaren

Het uitspreken en vastleggen van uitvaartwensen helpt nabestaanden in de moeilijke periode na een overlijden. Toch doet de meerderheid van de Nederlanders dit niet. Sandra Schellekens van DELA legt uit waarom zorgen voor elkaar niet kan wachten tot ‘later’.

Hoe gebruikelijk is het vastleggen van uitvaartwensen?

“Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders ideeën over de eigen uitvaart heeft, maar deze wensen niet uitspreekt of vastlegt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bepaald muziekstuk of voorkeur voor een bepaalde locatie om het afscheid te houden. Of het karakter van de uitvaartdienst die iemand graag wenst.

Wordt het afscheid bijvoorbeeld een viering van het leven, zijn er bepaalde belangrijke rituelen die niet mogen ontbreken? In de praktijk zien we dat het voor nabestaanden heel troostend is als zij de uitvaart vorm kunnen geven volgens de wensen van hun overleden dierbare. Als dat goed lukt, geeft dat een bevredigend gevoel. Het maximale is gedaan.

Vanuit praktisch perspectief is het ook goed om vooraf na te denken over de eigen uitvaartwensen, en de daarmee gemoeide kosten. Het voorkomt dat uw nabestaanden met onverwachte uitgaven worden geconfronteerd. Niets is zo vervelend als bij de voorbereiding van de uitvaart op keuzes terug te moeten komen omdat het financieel niet past. Mensen voelen dat soms als een gebrek aan liefde voor de overledene en vinden het moeilijk om nee te zeggen. Dat helpt niet om een goed rouwproces in te gaan.”

Welke rol spelen uitvaartverzorgers vóór het daadwerkelijke afscheid?

“Al voor het overlijden is het mogelijk om in een persoonlijk gesprek met een uitvaartverzorger de uitvaartwensen te bespreken en vast te leggen. Is er geen urgente aanleiding om met een uitvaartverzorger rond de tafel te gaan maar bestaat wél de behoefte om een en ander op papier te zetten, dan is een zogenaamd ‘wensenboek’ een laagdrempelige manier. Mensen schrijven er bijvoorbeeld in dat ze graag willen dat hun kist door hun kleinkinderen wordt geverfd of waar ze bepaalde sieraden hebben verstopt. Daarnaast gebruiken mensen het wensenboek als aanvulling op het testament. Ze leggen bijvoorbeeld uit waarom de erfenis op een bepaalde manier is verdeeld.”

Wat komt er na de uitvaart allemaal af op de nabestaanden?

“Het verlies van een dierbare gaat gepaard met veel verdriet. Dat nabestaanden daarbovenop te maken krijgen met allerlei praktische, financiële en administratieve zaken, is zwaar. Abonnementen moeten worden opgezegd, verzekeringen stop-gezet en de nalatenschap verdeeld.”

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.