Blijf op de hoogte

Videotechniek nuttig voor bewegingsanalyse van diverse ziektebeelden

Het is lastig om kleine bewegingen accuraat met het blote oog waar te nemen. Een team van Delftse onderzoekers presenteert hier op zaterdag 22 juli een verbeterde methode voor, op de CVPR-conferentie in Honolulu, Hawaï. De techniek kan van belang zijn voor bijvoorbeeld de bewegingsanalyse van trillingen bij de ziekte van Parkinson.

Uitvergroten van kleine bewegingen in videobeelden

Het werk van Jan van Gemert en zijn collega’s van het Delftse Vision Lab draait om het uitvergroten van kleine bewegingen in videobeelden. De mogelijkheid om subtiele veranderingen uit te vergroten (of te reduceren) kun je gebruiken in allerlei verschillende gebieden, zoals het editen van videobeelden. Maar het is ook nuttig voor de analyse van beelden van bijvoorbeeld medische aandoeningen, controle van productkwaliteit en in de sport.

‘In veel van deze gevallen hebben we te maken met grote bewegingen en deze verstoren de huidige methodes om kleine bewegingen in videobeelden uit te vergroten’, zegt Van Gemert. ‘Wij hebben daarom een nieuwe aanpak ontwikkeld om met deze grote bewegingen om te gaan. De kern is daarbij dat we alleen de versnellingen uitvergroten. We negeren dus gewoon de lineaire bewegingen.’

Bewegingsanalyse van medische aandoeningen

‘We hebben onze methode op bewegende objecten getest en hebben kwantitatief en kwalitatief bewijs dat onze methode beter werkt dan de huidige state-of-the-art, een techniek ontwikkeld door MIT’, zegt Van Gemert. ‘Er zijn geen hoge eisen aan onze technieken. De beelden kunnen gewoon met een iPhone worden gemaakt.’ Er zijn talloze voorbeelden waar de technieken die nu zijn ontwikkeld, nuttig kunnen worden gebruikt. De onderzoekers van de TU Delft hebben hun methode op meerdere terreinen succesvol getest. Van Gemert noemt onder meer analyse van trillingen bij de ziekte van Parkinson, het monitoren van hartslag en ademhaling (bv. bij baby’s), dronevluchten, trillingen bij vliegtuigmotoren en de sport.

Bron: TU Delft

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.