Blijf op de hoogte

De meerwaarde van een handtherapeut

Wie klachten heeft aan zijn vingers, hand, pols of elleboog doet er goed aan te kiezen voor een handtherapeut. Handtherapeuten zijn gespecialiseerde ergotherapeuten of fysiotherapeuten. Een gecertificeerde handtherapeut beschikt over voldoende kennis en ervaring om ook complexe blessures en aandoeningen te behandelen.

Het Certificaat Handtherapeut Nederland

De titel is op dit moment nog niet beschermd. Iedereen mag zich zo noemen. Wie echter een erkende opleiding handtherapie heeft gevolgd en beschikt over vijf jaar ervaring waarvan tenminste 1.500 uur als handtherapeut, komt in aanmerking voor het Certificaat Handtherapeut Nederland (CHT-NL).

Eenmaal erkende handtherapeuten moeten iedere vijf jaar opnieuw aantonen dat zij in die periode voldoende vakgerichte opleidingen hebben gevolgd en behandelingen hebben uitgevoerd. En ook dient hij of zij een vakinhoudelijke bijdrage te leveren aan de handtherapie. Dat kan bijvoorbeeld door het geven van presentaties, het doen van onderzoek en het schrijven van wetenschappelijke bijdragen voor vakbladen.

Wat doet een handtherapeut?

Deze expert heeft specifieke kennis nodig voor de behandeling van blessures en letsels aan hand, pols en arm, en de revalidatie daarvan na een chirurgische ingreep. Deze kennis strekt zich uit van anatomie en wondgenezing tot de wijze waarop een eventuele operatie is uitgevoerd. Net zo belangrijk is ervaring. “De hand en pols zijn niet vergevingsgezind”, vertelt Annemieke Videler, gecertificeerd handtherapeut en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Handtherapie (NVHT). “Als klachten niet goed worden behandeld, kan dat blijvende gevolgen hebben voor iemands dagelijks functioneren en werk.” Vandaar ook dat de NVHT behalve hoge eisen aan opleiding, ook eisen stelt aan de behandelervaring.

Samenwerking met medisch specialisten

Het CHT-NL wordt erkend door onder meer plastisch chirurgen, orthopeden, handchirurgen en revalidatieartsen. Er is ook vaak een hechte samenwerking met deze medisch specialisten. “Over het algemeen komt een patiënt bij een handtherapeut terecht via de huisarts, orthopeed of chirurg”, weet Videler. “Deze artsen weten hoe belangrijk het is dat de behandeling wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde therapeut.” Regelmatig maken handtherapeuten deel uit van een multidisciplinair team. Maar ook zijn er handtherapeuten die in eerstelijnspraktijken werken waarbij patiënten met hand- of armletsel worden behandeld door de gecertificeerde therapeut.

De zoektocht naar een goede handtherapeut

Juist omdat het geen beschermde titel is, is het moeilijk om te bepalen wie wel of niet over voldoende kennis en ervaring beschikt om de aandoening goed te behandelen. “De enige mogelijkheid die je op dit moment hebt, is vragen naar het Certificaat Handtherapeut Nederland”, stelt Videler. “En wees je ervan bewust dat het een individueel certificaat is en geen praktijkerkenning. Zorg dat je wordt behandeld door een erkende handtherapeut.” De NVHT heeft op haar website een overzicht geplaatst van de praktijken waar tenminste één gecertificeerde handtherapeut werkt.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.