Blijf op de hoogte

De toegevoegde waarde van een hybride operatiekamer

In een hybride operatiekamer worden de conventionele OK en een geavanceerde röntgenkamer samengevoegd. Tijdens een operatie kunnen chirurgen zo gebruik maken van hoogwaardige beeldvormende technieken die hun werk vereenvoudigen en het mogelijk om tijdens de operatie beslissingen te nemen om zaken eventueel anders aan te pakken. Veel voordelen dus, maar daar hangt een prijskaartje aan.

Kosteneffectiviteit van diagnostiek

Professor Maarten IJzerman richt zich onder meer op de doelmatigheid van personalised medicine en diagnostische technologie. De hybride OK is daar een voorbeeld van. Onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van diagnostiek is niet eenvoudig, en er is een groot aantal vragen dat eerst beantwoord moet worden. Wat is het voordeel van beeldgeleide interventies en welke ingrepen wil je op deze manier doen?, formuleert prof. IJzerman de onderzoeksvragen. “Het is dus niet zozeer een onderzoek naar alleen kosteneffectiviteit, maar de klinische indicatie en voordelen staan voorop.”

De situatie in de hybride operatiekamer

In tegenstelling tot onderzoek naar doelmatigheid van medicijnen, is het voor medische technologie lastiger om de kosteneffectiviteit onder de loep te nemen. Maar voor medische technologie als een hybride OK ligt dat anders, omdat er ook grote menselijke factor is. “De uitkomst van een operatie wordt beter naarmate de chirurg beter getraind is. De effectiviteit is dus een combinatie van factoren, waar de operatie zelf en de preoperatieve planning een rol in spelen.”

Ook het makkelijker kunnen opereren door de chirurg is een factor die belangrijk is, maar zich niet altijd vertaalt in een betere kosteneffectiviteit. Het hele proces heeft training nodig. Voor die tijd is het heel moeilijk om iets te zeggen over kosteneffectiviteit, vindt IJzerman. Zo hebben veel Nederlandse ziekenhuizen een operatierobot, maar die wordt pas doelmatig als je de indicaties goed weet, hij veel wordt gebruikt en artsen in het gebruik goed zijn getraind. Dan bespaar je tijd, voorkom je complicaties en kun je beter plannen.

Toegevoegde waarde

Het zijn dus vooral de extra klinische mogelijkheden die tellen als argument om een hybride OK in te richten. Of het ook doelmatiger is, moet op de lange termijn blijken. Belangrijk is dus de toegevoegde waarde van deze innovatie: wat kan het de chirurg en de patiënt opleveren?

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.