Blijf op de hoogte

Handproblemen betrouwbaar in beeld brengen met 3D-fotografie

3D-fotografie is een betrouwbare methode om handproblemen bij patiënten te onderzoeken. De techniek is ook geschikt om operaties aan handen voor te bereiden. Hiermee kunnen 3D-foto’s een betaalbaar en veilig alternatief vormen voor röntgenfoto’s, CT- en MRI-scans. Dit blijkt uit onderzoek van plastisch chirurg in opleiding Inge van Doorn-Hoevenaren van het Radboudumc waarmee zij op 5 april promoveert.

Handproblemen komen veel voor. Zo heeft naar schatting 15 tot 20 procent van de patiënten op de eerste hulp een verwonding aan de handen. Om een indruk te krijgen van de schade, laten veel artsen een röntgenfoto, CT- of MRI-scan maken. Hoewel de kwaliteit van deze beelden erg hoog is, kleven er ook nadelen aan deze methodes. Patiënten staan bloot aan kwalijke straling en de kosten van deze methodes zijn hoog.

Fotografie

Een veelbelovend alternatief voor de beeldvorming van handen is 3D-fotografie. Op basis van meerdere ‘gewone’ foto’s uit verschillende hoeken ontstaat een 3D-beeld van de buitenkant van het lichaam. Deze methode wordt al veel toegepast in de voorbereiding van behandelingen van mond, kaak en aangezicht. Inge van Doorn-Hoevenaren onderzocht of deze methode ook geschikt is voor de beeldvorming van handen: “De techniek is nog niet zo bekend binnen de handchirurgie. Toch kun je hiermee de buitenkant van de handen zeer goed in beeld brengen en daar ook goede berekeningen aan doen. Zeker in combinatie met andere imaging-technieken is dan ook veel winst te behalen.”

Grote handen

Nadat uit haar onderzoek bleek dat 3D-fotografie betrouwbare medische beelden van de handen oplevert, paste Van Doorn-Hoevenaren de techniek toe bij patiënten waarbij de handen door ziekte in omvang toenemen, zoals bij de zeldzame hormoonaandoening acromegalie. Omdat het effect van een behandeling langzaam is, moeten deze patiënten langdurig gevolgd worden. Met 3D-fotografie is dit betrouwbaar te doen. Ook bij patiënten met lymfoedeem is dit het geval.

Operatie voorbereiden

Een volgende stap was de toepassing van 3D-fotografie bij de voorbereiding van een operatie van een jonge patiënt bij wie twee vingers aan elkaar vast zitten.. Van Doorn-Hoevenaren maakte 3D-foto’s van de vergroeide hand. Deze laadde zij in de computer, waarna een chirurg voor de operatie de snijlijnen kon intekenen in de 3D-afbeelding. Vervolgens maakte zij een 3D-print van de hand. Tijdens de operatie was snel en nauwkeurig de snijlijn op de hand van de patiënt in te tekenen. Van Doorn-Hoevenaren: “Het grote voordeel van deze toepassing is dat operaties zo veel sneller kunnen plaatsvinden. Patiënten, vaak jonge kinderen, hoeven dan korter onder narcose te zijn.”

Verdere toepassing

Van Doorn-Hoevenaren ziet veel kansen voor verdere toepassing van de 3D-techniek in de behandeling van handen: “We werken nu bijvoorbeeld aan een draagbare scanner, zoals in het mondonderzoek al wordt toegepast. Dit kan op de eerste hulp bij de beeldvorming van de handen heel bruikbaar zijn. Daarnaast zijn er 3D-labs in ontwikkeling in andere umc’s. Dit maakt de behandeling op basis van 3D-technieken voor meer patiënten in Nederland mogelijk.”

Bron: Radboudumc

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.