Blijf op de hoogte

Coaching en counseling bij chronische ziekte

Steeds meer chronisch zieken leven langer, voelen zich gezond en kunnen vaak probleemloos deelnemen aan de maatschappij. Echter is er een deel, jong of oud waarvoor dit niet geldt. Zij hebben ondersteuning nodig die aansluit bij hun capaciteiten en wensen om de regie over hun leven weer in handen te nemen. Een praktische benadering hierbij in de vorm van counseling biedt deze groep deze mogelijkheid. Professioneel coach en ervaringsdeskundige Tamara Bijleveld-Coene legt uit hoe.

Wat houdt counseling voor mensen die chronisch ziek zijn in?

“Als mensen horen dat ze chronisch ziek zijn dan raken ze vaak in eerste instantie de regie over hun leven kwijt. Er komen zoveel vragen op je af zowel privé alsook op je werk. Door middel van counseling kunnen mensen begeleiding krijgen op het psychosociale vlak, waardoor ze de regie over hun leven weer in eigen hand kunnen nemen. Het doel is dat je leert, om je eigen ziekte te managen waardoor je een betere kwaliteit van leven krijgt.”

Voor welke vormen van chronische ziekten is counseling geschikt?

“Counseling is voor iedereen geschikt die te maken heeft met een chronische aandoening. En bij een chronische aandoening wordt gesproken over mensen die langer dan 3 maanden blijvend ziek zijn.“

Hoe helpt counseling chronisch zieken?

“Het algemene beeld bij chronisch zieken is dat zij vaak onzeker zijn. Ze komen terecht in een soort rouwproces, omdat mogelijkerwijs het ‘vertrouwde’ leven en (toekomst)plannen er mogelijk heel anders uitzien. Vaak gaat dit gepaard met een fase van ontkenning dat er iets aan de hand is. Daarnaast is het moeilijk om bijvoorbeeld bij sommige aandoeningen te accepteren dat je te maken krijgt met verlies van lichaamsfunctie.

Dan helpt counseling. Je leert om vaardigheden te ontwikkelen en hoe je kunt omgaan met veranderingen. Om te leren leven met een chronische aandoening, deze te managen waardoor de kwaliteit van leven omhoog gaat. Om weer te kunnen handelen wat binnen iemands grenzen ligt, zonder dat de ziekte de overhand neemt. Hierbij is het stellen van haalbare doelen een belangrijk gegeven om de algehele kwaliteit van leven te verbeteren.

Frustratie die mensen mogelijk ervaren kunnen door counseling worden weggenomen. Door een verbeterd energiemanagement weten ze wat wel en niet meer mogelijk is. Met andere woorden leren denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. En het belangrijkste is de erkenning, jezelf op de eerste plaats te zetten en je ziekte op de tweede plaats. ”

Wat is het belang om voor counseling te kiezen?

“Counseling is voor chronisch zieken die de autonomie willen behouden over hun eigen leven. De kracht van deze vorm van therapie is dat iemand professionele begeleiding krijgt van een geregistreerde en/of gecertificeerde counselor/coach die aangesloten is bij een beroepsvereniging zoals het AvBC (Algemene Beroepsvereniging voor Counseling). Iemand die een achtergrond heeft op psychosociaal vlak en in mijn geval ook kennis heeft van de rechten en plichten die iemand heeft in werksituaties, op het moment dat deze met een chronische ziekte te maken krijgt. In mijn situatie kan ik als ervaringsdeskundige ook goed inleven wat een cliënt meemaakt. Door de combinatie van deze twee factoren is het dus mogelijk voor een patiënt om met de handvatten die worden aangereikt, zelf te bepalen op welke manier de regie over het leven kan worden teruggenomen. Tijdens de gesprekken wordt dus niet verteld wat iemand moet doen, maar de persoon krijgt begeleiding om zelf keuzes te kunnen maken die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden.”

Tamara Bijleveld-Coene
Professioneel coach Tamara Bijleveld-Coene

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.