Blijf op de hoogte

Groeiende gamesindustrie vraagt om een serieuze (juridische) aanpak

Al sinds het ontstaan van het eerste computerspel in de jaren vijftig is de gamesindustrie een zeer dynamische branche. Technische ontwikkelingen en de verschuiving van een fysiek naar een digitaal spelaanbod zorgen ervoor dat games voor een steeds breder publiek aantrekkelijk en toegankelijk zijn. Maar deze groei leidt ook tot nieuwe uitdagingen. René Otto is advocaat bij Van Iersel Luchtman en onderdeel van een advocatenteam dat gespecialiseerd is in het adviseren van de gamesindustrie. Hij geeft zijn visie over de staat van de industrie en legt uit welke juridische onderwerpen actueel zijn.

Enkele Nederlandse gamesstudio’s mogen zich meten met de internationale top. Wat is er voor nodig om meer ontwikkelaars in die positie te brengen?

“Er zijn relatief veel Nederlandse studio’s die de kwaliteit hebben om aan te kunnen haken bij de internationale top. Ons land heeft bovendien een goede infrastructuur. Om meer Nederlandse succesverhalen te realiseren is financiering van cruciaal belang. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om private of publieke investeringen te vinden, waardoor een aantal veelbelovende projecten niet van de grond is gekomen. Mogelijk dat het stigma dat videogames alleen voor kinderen zijn daaraan bijdraagt. Dit terwijl er wereldwijd meer dan 2 miljard gamers zijn en er meer dan 120 miljard dollar in deze industrie omgaat. Landen zoals Finland en Duitsland hebben al aangetoond dat het stimuleren van een sterk investeringsklimaat in economisch opzicht vruchten kan afwerpen. Het zou goed zijn als een innovatief land als dat van ons dit voorbeeld volgt.”

Wat zijn de actuele, juridische thema’s waarmee gamesontwikkelaars te maken hebben?

“Uiteraard is de Algemene Verordening Gegevensbescherming een belangrijk en actueel juridisch thema in de gamesindustrie. Deze wet heeft namelijk gevolgen voor het wel of niet mogen verzamelen van informatie over spelers, terwijl deze informatie soms (erg) belangrijk is voor een ontwikkelaar. De gevolgen zijn zelfs nog groter voor serious games in de zorgbranche, omdat de AVG erg streng is ten aanzien van het verwerken van medische gegevens van patiënten. Hierdoor is het erg belangrijk om de data die wordt verzameld in kaart te brengen en kritisch tegen het licht te houden.

Een ander actueel punt is de maatschappelijke en juridische discussie omtrent ‘loot boxes’ en andere in-game aankopen. Een loot box is een virtuele aankoop in een spel. De speler koopt hierbij niet een specifiek voorwerp, maar een soort (schat)kist waarvan de inhoud nog onbekend is. De inhoud wordt namelijk willekeurig gegenereerd. Er kan daardoor een erg waardevol of zeldzaam voorwerp in zitten, maar ook iets waardeloos. Wereldwijd onderzoeken de kansspelautoriteiten in hoeverre er sprake is van gokken en of er nadere regels vereist zijn. Ook de Nederlandse Kansspelautoriteit heeft loot boxes onderzocht en kwam tot de conclusie dat een aantal kwalificeren als kansspel. Dit heeft als gevolg dat er een discussie is ontstaan over de vermenging van games en gokken en dat leidt mogelijk tot extra regulering.”

Welke rol spelen jullie in deze dynamische markt?

“Van Iersel Luchtman is op dit moment het enige advocatenkantoor in Nederland dat een gespecialiseerd team advocaten heeft dat zich richt op de gamesindustrie. Iedere advocaat in dit team heeft een eigen juridische discipline, maar de gemeenschappelijke deler is een passie voor games. Hierdoor weten wij wat er speelt en daarnaast merken wij bij klanten dat onze gedeelde passie een goede basis vormt voor een vruchtbare samenwerking. De combinatie tussen liefde voor de branche en juridische kennis wordt gewaardeerd. Wij assisteren de ontwikkelaars, uitgevers en retailers met veel plezier bij alle juridische zaken waarmee zij in aanraking komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan intellectueel eigendom, het aannemen en ontslaan van personeel, privacy en het opzetten van bedrijfsstructuren en samenwerkingsverbanden. Hierdoor zijn wij vaak een one-stop-shop voor onze klanten uit de industrie. Zo kunnen ontwikkelaars creatief bezig zijn, terwijl wij hen ontzorgen op juridisch gebied.”

Meer informatie
www.vil.nl/gaming

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.