Blijf op de hoogte

Bergman Clinics: voor uw klachten op het gebied van bewegen

Als u klachten heeft aan uw rug, nek, schouders of voeten wilt u hier natuurlijk zo snel mogelijk aan geholpen worden. Ook als het gaat om klachten door sportletsel of slijtage aan uw knie of heup. De gespecialiseerde focuskliniek Bewegingszorg van Bergman Clinics in Naarden richt zich volledig en uitsluitend op deze klachten en de behandeling hiervan. Onze kliniek werkt met zeer ervaren orthopedische chirurgen, neurochirurgen en neurologen. De cliënt staat bij ons voorop en u wordt daarom van het begin tot het einde van uw behandeling door een gespecialiseerd team begeleid. U hoeft bij ons niet lang te wachten, zodat u zo snel mogelijk weer op de been bent.

Focus, Aandacht en Resultaat

In de afgelopen 25 jaar is Bergman Clinics uitgegroeid tot het grootste netwerk van focusklinieken voor planbare medische zorg in Nederland. Op 24 locaties verspreid over heel Nederland worden per jaar meer dan 80.000 cliënten ontvangen. Dat de cliënt voorop staat, is verankerd in onze missie, die zich laat samenvatten tot de drie kernbegrippen: Focus, Aandacht en Resultaat.

Focus – Door ons te focussen op en te specialiseren in een aantal veelvoorkomende behandelingen, kunnen wij onze expertise en ervaring waarborgen, wat leidt tot goede behandeluitkomsten. Hierdoor kunnen wij onze behandelingen op een innovatieve, efficiënte en kostenbewuste wijze uitvoeren.

Aandacht – U bent voor ons het allerbelangrijkste, u staat dan ook centraal in ons handelen en bij de organisatie van onze medische zorg. Wij streven ernaar dat u zich als patiënt door onze persoonlijke en mensgerichte benadering een echte cliënt voelt.

Resultaat – Door de behandelresultaten te meten en transparant te maken, wordt de kwaliteit en cliëntgerichtheid van de dienstverlening steeds verder verbeterd. Wij streven altijd naar het bereiken van een optimaal behandelresultaat dat aansluit bij de wensen van u als cliënt. Bij Bergman Clinics werken wij met het “one-stop-shop” principe, waarbij vervolgonderzoeken vrijwel altijd direct na de poli-afspraak plaatsvinden. Iedereen kan een afspraak maken met een van onze specialisten waarbij u in veel gevallen zonder wachtlijst terecht kunt.

100% vergoeding van uw behandeling

Praktisch alle behandelingen in de focuskliniek Bewegingszorg van Bergman Clinics vallen binnen het basispakket van de zorgverzekering. Dit betekent dat alle zorgverzekeraars, na verwijzing van uw huisarts en bij medische indicatie, de kosten van het gehele traject binnen de kliniek volledig vergoeden. Daarbij dient u uiteraard wel rekening te houden met het verplichte eigen risico.

Bergman Clinics streeft naar optimale kwaliteit aan de hand van de volgende vier pijlers:

Resultaat van de behandeling: Door meting en transparantie het resultaat steeds beter maken.

Veiligheid: Door de kleine kans op complicaties, zoals infecties en nabloedingen, zoveel mogelijk te beperken, veilig-heidsrisico’s in te perken en cliënten hierover van tevoren uitgebreid voor te lichten.
Cliëntgerichtheid: Door zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van onze cliënten, hun tevredenheid te onderzoeken en hun klachten te registreren.
Ervaring van arts en team: Door te werken met uitstekend geschoolde professionals en hun vaardigheid te vergroten, door middel van regelmatige nascholing en het vaak laten verrichten van bepaalde medische ingrepen.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.