Blijf op de hoogte

Veilige communicatie in de zorg

Om in de zorg verder te digitaliseren, is er behoefte aan betrouwbare gegevens en een veilige manier van communiceren met de patiënt. Dit begint bij een betrouwbaar inlogproces. Dit jaar zijn een aantal zorgorganisaties gestart met een nieuw systeem voor inloggen, registreren en verbinden op een hoger betrouwbaarheidsniveau. Sjef van de Leur, arts klinische chemie bij Isala, een van de betrokken instellingen, vertelt.

Waarom is een verbeterde digitale communicatie bij zorginstellingen nodig?

“Het contact met patiënten wordt steeds digitaler. Portals van ziekenhuizen hebben soms een discutabel beveiligingsniveau terwijl veiligheid essentieel is. Het gaat tenslotte om privacygevoelige gegevens.

Tot nu gebruikten patiënten hun DigiD voor digitale contacten met zorgverleners, maar over de veiligheid hiervan bestonden steeds meer twijfels. Ziekenhuizen die kunnen aantonen dat er veilig gewerkt wordt, winnen het vertrouwen van de patiënt.”

Hoe kan de digitale communicatie verbeterd worden?

“Door de identificatie van zowel patiënt als behandelaar beter te beveiligen. Artsen moeten er zeker van zijn dat de identiteit van de patiënt geverifieerd is en patiënten moeten weten dat alleen de betrokken zorgverleners bij hun gegevens kunnen.

Daarnaast is gebruikersgemak van belang. Als patiënten de eerste stappen van digitale communicatie – het registratieproces – eenmaal doorlopen hebben, moet de portal gebruiksvriendelijk zijn.”

Wat zijn zoal de mogelijkheden van meer en betere digitale communicatie?

“Trombosepatiënten bijvoorbeeld moesten voorheen (twee)wekelijks langs de trombosepoli om de bloedstollingswaarden te laten meten. Nu kunnen zij deze metingen met een klein apparaatje thuis uitvoeren. De patiënt voert dan alle gegevens – bloedwaarden en antwoorden op allerlei vragen – in bij het ziekenhuisportal. Met die uitkomsten kunnen de artsen een op maat gemaakt advies geven.

Voor chronische zorg is dit een verbetering. Mensen zijn minder tijd kwijt; ouderen bespaar je de wekelijkse trip naar het ziekenhuis. Bovendien verandert de rol van de zorgverlener, aangezien de patiënt zelf als eerste de bloedwaarden ziet en die ook beter kan duiden. De patiënt wordt zich bewuster van de ziekte en krijgt meer regie. Ons werk als zorgverleners wordt meer coachend.”

Hoe werkt het nieuwe, beter beveiligde registratiesysteem precies?

“Uit de zoektocht naar een beter beveiligde verbinding is Idensys gekomen, een systeem dat Isala momenteel gebruikt en beschikbaar is gesteld door KPN. De identificatie van patiënten is hiermee zorgvuldiger. De patiënt meldt zich aan via een aparte website; vervolgens moet de identificatie geverifieerd worden door het opsturen van het ingescande paspoort.

Daarna krijgt een externe partij opdracht om de identiteit van de patiënt thuis te controleren. Controleur en patiënt tekenen voor de waarborging dat het om de juiste persoon gaat. Na deze registratie weten wij als artsen dat de patiëntgegevens juist zijn en maken daarna het patiëntaccount aan in ons portal. Al het contact daarna gaat via die beveiligde verbinding.”

Welke uitdagingen zijn jullie tegen gekomen?

“De website waar de patiënt zich eerst moet registreren kan gebruiksvriendelijker, zeker voor oudere mensen, zoals die er veel zijn in de trombosezorg. In drie maanden hebben wij 1700 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar zich laten registreren. Zij hebben hier best wat hulp bij nodig.
Daarom overwegen wij studenten de patiënt te laten helpen. In de zorg wordt zo’n individuele benadering erg op prijs gesteld. Het laatste issue is de financiële verantwoordelijkheid. Nu werken wij met dit systeem als onderdeel van een pilot die tot 1 januari 2018 loopt.

Daarna wordt dit systeem verplicht en moet ervoor betaald worden. De vraag wie financieel verantwoordelijk wordt, zal de komende maanden blijven spelen.”

Idensys is een nieuwe, veilige manier van inloggen die gegevens van gebruikers online beschermt en identiteitsfraude tegengaat. Kijk voor meer informatie op www.idensys.nl

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.