Blijf op de hoogte

De groeiende markt van zorghotels

De kosten in de zorg stijgen, zeker als het gaat om revalidatie en herstel na een ziekenhuisopname. Zorghotels en herstellingsoorden springen in dit gat op de markt door cliënten binnen een veilige en prettige omgeving te laten herstellen.

Kosten besparen met zorghotels

Een langer verblijf in het ziekenhuis is duur en daarmee onwenselijk en onnodig. Ziekenhuizen geven gemiddeld zo’n 900 tot 1100 euro per nacht uit aan cliënten, maar tegen een fractie van die kosten kunnen zorghotels een overnachting met gelijkwaardige zorg leveren. Volgens onderzoek van Care Expert kan circa 710 miljoen euro op jaarbasis bespaard worden door gebruik te maken van zorghotels en gelijksoortige instellingen.

2 typen zorghotels

Grofweg worden twee verschillende typen zorghotels onderscheiden: de ene richt zich primair op de zorgbehoefte van de cliënt en de ander is bedoeld voor recreatief en/of zakelijk verblijf. Ze kunnen gekoppeld zijn aan een ziekenhuis, maar dienen ook ter overbrugging van de wachttijd voor een verpleeg- of verzorgingshuis. Voor tijdelijke opvang van ontoereikende thuiszorg of bijvoorbeeld door het wegvallen van mantelzorg kunnen ze eveneens in een behoefte voorzien. De zorg die geleverd wordt, kan behoorlijk in zwaarte verschillen. Door de toenemende en dubbele vergrijzing zal de behoefte aan herstel- en revalidatiezorg eveneens toenemen.

Actuele ontwikkelingen

Op 25 november werd bekend dat staatssecretaris Van Rijn 20 miljoen extra uittrekt voor tijdelijk verblijf in een zorginstelling. Eerstelijns verblijf is nu ondergebracht in een aparte subsidieregeling. Het kabinet wil dit vanaf 2017 regelen via de vergoeding van de zorgverzekeraars, waarmee deze vorm van opvang in het basispakket zou komen. Marc Vieten, voorzitter van de SNHZ (Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels) is blij met het bericht.

“Het is een serieus signaal”, vindt hij. “Mijn oproep zou zijn om ook met de SNHZ om tafel te gaan om dit goed te organiseren. Daar zijn de eerste lijn en patiënt bij gebaat: zorghotels kunnen snel schakelen, kosten en risico’s kunnen beperkt worden. Het idee is om in 2016 wat pilots uit te zetten om te zien of we deze niche kunnen laten uitgroeien tot een professioneel netwerk.” Een ander punt is de huidige splitsing van zorg en verblijf. De zorg (met indicatie) in zorghotels wordt betaald uit de ZVW. “Verblijf niet. Daar moeten we iets mee in Nederland”, aldus Marc Vieten.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.