Blijf op de hoogte

Jezelf ontwikkelen door middel van sport

“Gewoon meedoen. Het klinkt makkelijker dan het is. Het vergt namelijk nogal wat. Zo moet je zelfvertrouwen hebben, lef, doorzettingsvermogen en ook nog eens een omgeving die je een handje helpt of je de juiste weg kan wijzen. Deze drempels zijn er voor kinderen en jongeren met een lichamelijke handicap voordat ze ‘gewoon’ mee kunnen doen met school, sport, uitgaan.

En dus is onderdeel zijn van de maatschappij helemaal niet zo vanzelfsprekend. Toch denk ik dat doordat de kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking zichzelf laten zien; hun plekje veroveren op school en op de sportvereniging, we een maatschappij kunnen creëren waarin het niet meer gek is dat iemand een beperking heeft. En dat we allemaal weten hoe we met mensen met een beperking om moeten gaan. Dat het leven ten volste kan worden geleefd door iedereen op een manier waarop iedereen dat zou willen.

Sporten is voor mij altijd een geweldig middel geweest om mezelf te ontwikkelen en om te worden wie ik nu ben en hoe ik me nu voel, namelijk een sterke, zelfverzekerde vrouw. Een vrouw die haar krachten en haar kwetsbaarheden kent en er ook goed mee om weet te gaan. Ik gun iedereen die kans om zich op zo’n manier te ontwikkelen. En ik vind dat de kans gegrepen moet worden door de mensen om wie het gaat. Dat kan alleen als we samenwerken en open staan voor elkaar. Maar ook dat we elkaar durven wijzen op verantwoordelijkheden. Een sportclub waarin iedereen welkom is en waar voor iedereen een plekje is, is mijn droom. Hoe mooi zou het zijn als iedereen zich kan ontwikkelen door middel van sport?”

Gastbijdrage van topsporter Esther Vergeer

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.