Blijf op de hoogte

Slimme zorgoplossingen in één applicatie

Door technologie verandert de wereld in een razend tempo. Neem smart cities, waarin een deel van het dagelijks stadsbestuur wordt overgelaten aan technologie. Of de verwarming van huizen die in verbinding staan met een app op de smartphone. Vrijwel elke sector ziet mogelijkheden in innovatie, en software is hierbij van cruciaal belang. Zonder ondersteunende applicaties is de technologische vooruitgang namelijk weinig waard. De gezondheidszorg is een voorbeeld van een sector waarin techniek en software in toenemende mate het verschil maken. Mike Veldhuis (partner & sales- en marketingdirecteur bij ICT-dienstverlener Nalta) en Peter de Lange (managing director bij IT-bedrijf digitalAngel) vertellen over deze interessante ontwikkeling.

Hoe kunnen patiënten en zorgpersoneel profiteren van innovatie?

Veldhuis: “Ik zal een voorbeeld geven: vooral onder ouderen in zorginstellingen is het risico op doorliggen groot. Zij bevinden zich namelijk vaak dagenlang in bed. Veel van hen worden daarom door verpleegkundigen gecontroleerd en gedraaid, om te voorkomen dat zij doorligplekken ontwikkelen. Dit is vervelend voor de patiënt, want die wordt gestoord tijdens de slaap en levert bovendien een stuk privacy in. Voor verpleegkundigen is het ook niet handig. Zij kunnen immers maar beperkt controleren of iemand in de slaap al gedraaid is en zijn bovendien een hoop tijd kwijt aan de handeling. Met techniek kan die controle allemaal automatisch worden geregeld.”

Betekent dit dat de belangstelling voor zorginnovatie toeneemt?

Veldhuis: “Het is groeiende, maar vooralsnog is de acceptatie voor techniek onder zorgprofessionals lager dan in andere sectoren. Digitalisering in de gezondheidszorg duurt vaak een stuk langer. Toch is het juist belangrijk dat de zorg verbeterd wordt door te innoveren. Het kan de kwaliteit verhogen en de kosten verlagen. Neem de sensortechnologie uit mijn voorbeeld over doorliggen. Sensoren kunnen het werk van zorgspecialisten enorm vereenvoudigen.”

Waarom is software hierbij zo belangrijk?

Veldhuis: “Er worden zoveel verschillende oplossingen bedacht, die vliegen je in de zorg vaak links en rechts om de oren. De makers passen sensortechnologie op een hele innovatieve wijze toe. Het ene initiatief richt zich op een slimme vloer, de ander op een valdetectiesysteem. Het zijn allemaal prachtige ideeën, maar ze zijn heel specifiek en vaak niet aan elkaar gekoppeld. Software is daarom belangrijk om de verschillende ideeën te bundelen in één systeem of platform.”

Wat kunnen jullie betekenen op softwaregebied?

Veldhuis: “Wij ontwikkelen software voor organisaties in allerlei sectoren. Samen met het bedrijf digitalAngel hebben wij een zorgplatform ontwikkeld waarin we Internet of Things-oplossingen samenbrengen. Dit zijn slimme oplossingen in alledaagse producten die volledig computergestuurd zijn en daardoor werk uit handen nemen. En doordat het platform goed doordacht is, hebben gebruikers nauwelijks in de gaten dat het een toepassing is. Patiënten of zorgspecialisten krijgen de beschikking over een programma of app, waar ze puur functioneel mee kunnen werken. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over privacy of updates, want dat is allemaal geregeld. Veiligheid is een heel belangrijk uitgangspunt.”

De Lange: “Het belangrijkste doel van digitalAngel is het verhogen van de kwaliteit van leven van de cliënt en de welzijnsverbetering van de zorgprofessional. Dit bereiken we door het koppelen van slimme hulpmiddelen aan het digitalAngel-platform, waarvan we de architectuur door Nalta hebben laten ontwerpen en realiseren. Met slimme hulpmiddelen, zoals een matras, bed, rolstoel of scootmobiel, genereren we data die wordt vertaald naar informatie en nieuwe inzichten.”

Meer informatie?
www.nalta.com
www.digitalangel.eu

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.