Blijf op de hoogte

Zelfstandig wonen met assistentie op gepaste afstand

In de zoektocht naar een geschikte woonruimte stelt de gemiddelde Nederlander diverse eisen aan zijn of haar toekomstige droomhuis. Zaken als vloeroppervlakte, indeling en ligging dragen stuk voor stuk bij aan het woonplezier. Anderzijds zorgen te veel wensen dat het aantal opties beperkt wordt binnen het toch al gelimiteerde woningaanbod. De eisen van mensen met een ernstige, fysieke handicap zijn noodgedwongen veel hoger, waardoor zij in de huidige woningmarkt in een lastige situatie verkeren. Jeroen Lambriks, bestuursvoorzitter van Fokus, vertelt over de uitdagingen bij het huisvesten van deze kwetsbare groep.

Welke gevolgen heeft het woningtekort voor mensen met een fysieke beperking?Hoe kan dit tekort worden opgelost?

“De vereniging van woningcorporaties, Aedes, speelt een belangrijke rol in het realiseren van verandering. Ook is een intensieve samenwerking tussen gehandicaptenzorg en thuiszorg cruciaal, omdat zij in de toekomst mogelijk taken van elkaar moeten overnemen. Tot slot kan ook de politiek uitkomst bieden. Ik merk dat leden van de Tweede Kamer enorm begaan zijn met mensen met een fysieke beperking, maar tot nu toe heeft dat niet geleid tot duurzame oplossingen. Gelukkig zijn mensen met een fysieke beperking vaak heel mondig. Het mag dan wel een kwetsbare groep zijn, ze komen heel goed op voor hun eigen belangen.”

Wat zijn de voornaamste woonwensen van mensen met een fysieke beperking?

“Veel mensen met een fysieke beperking kampen met een chronische en progressieve aandoening, zoals een long- of zenuwziekte. Zij realiseren zich maar al te goed dat zij niet zullen herstellen. Zij streven daarom naar een zo normaal mogelijk leven, waarin zij niet voortdurend worden herinnerd aan hun aandoening. Zo zelfstandig mogelijk leven is dan ook hun grootste wens. Om dit te faciliteren begeven veel hulpverleners zich voortdurend op een fijne lijn tussen begeleiding en iemand de ruimte geven. Dat is echt een kunst, die helaas ook dilemma’s met zich meebrengt. Wanneer is het nog verantwoord om een chronisch ziek persoon min of meer zelfstandig door het leven te laten gaan? Hoe vertel je iemand dat hij of zij beter kan verblijven in een wooninstelling?”

Welke rol spelen jullie bij het huisvesten van mensen met een fysieke beperking?

“Wij hebben 1.400 rolstoeltoegankelijke woningen verspreid over Nederland, die ondergebracht zijn in zogeheten clusters. De huizen bevinden zich in normale woonwijken en ogen als reguliere woningen, maar zijn vaak voorzien van een aantal ondersteunende aanpassingen. Een cliënt kan in de woning een zo zelfstandig mogelijk leven leiden, maar heeft wel 24 uur per dag toegang tot assistentie op afroep. Hulpverleners bevinden zich altijd op loopafstand, maar ondersteunen alleen als de cliënt hierom vraagt. Daarnaast doen we regelmatig onderzoek naar hoe we de dienstverlening kunnen verbeteren. Eén van de uitkomsten is dat we meer willen differentiëren, doordat binnen onze doelgroep uiteenlopende behoeften bestaan. Ook willen we in de toekomst – naast assistentie – meer zorg verlenen. Dit is noodzakelijk door de vermindering van het aantal verpleegtehuizen. Tot slot richten we ons op goed werkgeverschap, waarmee we hopen dat medewerkers langer bij ons willen blijven. Voor ons is dat fijn, maar voor mensen met een fysieke beperking is die continuïteit nog belangrijker.”

Meer informatie

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.