Blijf op de hoogte

Speciale fysiotherapie bij rugklachten

Het Nederlands Huisartsen Genootschap stelt dat zestig tot negentig procent van de westerse bevolking tenminste een keer in het leven aspecifieke lage rugpijn heeft. De meeste mensen hebben er vaker last van. Aspecifieke lage rugpijn recidiveert in gemiddeld driekwart van de gevallen binnen een jaar. En dat komt niet doordat wij onze rug teveel belasten. “Integendeel, wij gebruiken onze rug in het dagelijks leven juist te weinig”, stelt sportarts Frank Bertina. “Daardoor zijn de structuren in kwaliteit achteruit gegaan.”

Hoe is die achteruitgang in de rug ontstaan?

“Doordat wij rechtop lopen buigen en strekken wij onze onderrug te weinig. De laatste decennia krijgen mensen ook nog eens aanbevelingen om de rug zo recht mogelijk te houden. Maar dan komt die onderrug helemaal niet meer in beweging. De gevolgen zijn enorm. De spieren rondom onze wervelkolom zijn ernstig verzwakt. Onze rug is kwetsbaar geworden. Een op zich heel normale belasting wordt al snel teveel en zo ontstaan rugklachten.”

Wat kun je daaraan doen?

“Natuurlijk moet eerst een goede diagnose worden gesteld. Fysiotherapeuten zijn uitstekend opgeleid om dat onderzoek te doen. Aan de hand van de uitkomst van dat onderzoek kunnen zij een behandelplan opstellen om het systeem rond de wervelkolom beter te laten functioneren. Dat systeem bestaat uit de wervelkolom zelf, de spieren rondom de kolom en vooral ook de aansturing vanuit het brein. Alle onderdelen moeten weer optimaal samenwerken. Dat kun je doen door het bewegingsstelsel te trainen. Belangrijk is wel dat je bij die training zorgt dat de juiste spiergroepen samenwerken en dat sterke spieren niet de minder goed werkende spieren gaan compenseren.”

Maakt een fysiotherapeut voor die training gebruik van speciale apparatuur?

“Steeds meer fysiotherapeuten maken voor de behandeling van lage rugpijn gebruik een toestel waarbij de onderrug volledig kan worden geïsoleerd zodat je niet vanuit je heupen of vanuit je bilspieren beweegt. De beweging, de kracht, moet echt vanuit de onderrug komen. De belasting kan heel nauwkeurig individueel worden aangepast.”

Is er ook een oplossing voor hoge rugklachten en nekklachten?

“Ons huidige toestel werkt ook enigszins voor de bovenkant van de wervelkolom. Om die werking te verbeteren en ook nekklachten te kunnen behandelen, is een nieuw toestel ontwikkeld, de Origene 2. Hierbij kan zowel de onderrug als de bovenrug in één beweging worden belast zonder dat ze elkaar kunnen compenseren. Dit toestel richt zich echt op de behandeling van de gehele wervelkolom, van kruin tot stuit. Dat principe bestond nog nergens ter wereld en aan dit toestel is onlangs een internationaal patent toegekend.”

Wat zijn de resultaten van deze behandeling?

“In Nederland wordt deze therapie nu op 85 locaties aangeboden en in de praktijk blijkt dat bij de meerderheid van de patiënten snel en blijvend een belangrijke verbetering kan worden gerealiseerd. Zelfs maanden na de eerste korte behandelperiode blijkt de soepelheid en kracht van de wervelkolom nog steeds toe te nemen. Er is echt sprake van een herprogrammering van het bewegingsstelsel en van de aansturing daarvan.”

Veel mensen hebben chronische rugklachten. Werkt het daarbij ook?

“In de praktijk worden bij deze grote groep uitstekende resultaten geboekt. Dat blijkt al uit allerlei zogenaamde cohortstudies. Wij hopen de komende periode deze uitkomsten met wetenschappelijk onderzoek te kunnen bevestigen.”

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.