Blijf op de hoogte

E-health: de patiënt op de eerste plaats

Veel e-health wordt ontwikkeld zonder de patiënt als uitgangspunt te nemen. De focus ligt vaak op de medisch specialist. Een jammerlijke zaak, juist omdat het zo belangrijk is dat de patiënt de regie krijgt over zijn eigen gezondheid. E-health moet persoonlijker worden, aldus cardioloog Folkert Asselbergs van het UMC Utrecht en Eric Sijbrands, hoogleraar interne geneeskunde aan het Erasmus MC.

E-health en de persoonlijke benadering

In het merendeel van de gevallen is e-health niets meer dan een uitbreiding van de bestaande zorg. Hiermee wordt niet direct de levenskwaliteit en het welzijn van patiënten verbeterd. Folkert Asselbergs: “Dit kan alleen door ze de juiste hulpmiddelen te bieden, waarmee ze inzicht krijgen in hun eigen situatie. In de zorg kunnen we veel leren van bedrijven als Amazon of Apple, die op basis van ons gedrag goed voorspellen welke boeken of muziek we leuk vinden. We moeten af van one size fits all-concepten.” Dokters zijn over het algemeen geneigd om de patiënt technisch te benaderen, dat wil zeggen, vanuit het probleem waarmee ze kampen. Door de patiënt in zijn gehele context te zien, wordt persoonlijke digitale zorg mogelijk.

Persoonlijke e-health: een diabetes meetstation

Eric Sijbrands liep tegen een probleem aan: “Diabetes treft veel nieuwe Nederlanders. Een groot probleem daarbij is dat ouderen slecht Nederlands spreken. Een tolk of familielid is niet ideaal om goed uit te leggen wat iemand heeft, wat hij wel en niet mag en hoe hij het beste voor zichzelf zorgt.” Om toch een platform te kunnen bieden voor deze mensen, bedacht hij een interculturele robot, het DiabetesStation. Dit diabetes meetstation is afgestemd op acht verschillende talen en op de culturele achtergrond van mensen. “Ik dacht dat het niet mogelijk was om dat na te bouwen met een robot, maar tot mijn grote verbazing ervaren zij deze digitale omgeving juist wel als heel persoonlijk, als hun eigen ruimte.” Kortom, succesvolle persoonlijke e-health ten voeten uit.

Zelfmanagement van de patiënt, ondersteuning van de dokter

Ook Asselbergs liet een platform ontwikkelen, compleet met gaming-aspecten zodat de patiënt gemotiveerd wordt om door te gaan. Zelfmanagement in een spelsituatie is hierbij de sleutel tot succes. De dokter blijft bij dit platform wél altijd op de achtergrond aanwezig. Asselbergs: “Ik regel alles via de app. Maar als ik in de problemen kom, dan wil ik 24/7 iemand kunnen bellen. Zo moet het ook zijn geregeld in de zorg.”

Beide dokters vinden het belangrijk dat de zorg zelf het initiatief neemt om telemedicine te ontwikkelen. Asselbergs zegt dan ook: “Niet afwachten tot een Google of Apple het doet. We moeten het zelf in de hand houden.”

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.