Blijf op de hoogte

Meebewegen met de vraag naar zorg

De arbeidsmarkt in de ouderenzorg staat onder druk. Tekorten aan personeel leiden tot verhoogde werkdruk en gebrek aan capaciteit, terwijl kwalitatief goed personeel een onmisbare schakel is in het vernieuwen van zorg. Willem Grool, directeur van Highcare, ziet mogelijkheden om de tekorten tegen te gaan.

Wat speelt er op de arbeidsmarkt in de ouderenzorg?

“De zorgvraag en de gevraagde kwalificaties van personeel veranderen. Mensen worden ouder, de zorg wordt complexer. Tegelijkertijd is er minder aanbod en vergrijst het personeel. De beroepsgroep varieert bovendien sterk in leeftijd waardoor de behoeften uiteenlopen. Daarnaast is de beeldvorming veranderd. Twintig jaar geleden zagen mensen de zorg als roeping; nu voelen weinig jongeren dat.

Salarissen liggen elders hoger en de ouderenzorg heeft een slecht imago van hard werken, een laag salaris en een suf karakter. Terwijl dat de werkelijkheid niet is, zoals het ziekenhuis of de ambulance ook niet 24/7 spanning en sensatie is.”

Hoe kan dit imago gekanteld worden?

“Door het segmenteren van zorg zo veel mogelijk los te laten. Werken in de zorg is in zijn algemeenheid heel uitdagend en daar zijn mensen voor nodig. Als mensen eenmaal voor zorg hebben gekozen, kun je sturen richting ouderenzorg. Dat is een heel complexe branche, hoewel dat niet genoeg wordt gezien. Ouderen wonen steeds langer thuis waardoor wijkverpleegkundigen complexe zorg moeten verlenen. Dat zorgt voor interessante dynamiek.”

Welke mogelijkheden zijn er om de tekorten in de ouderenzorg op te lossen?

“Er zijn korte termijn- en langetermijnoplossingen. Het imagoprobleem is iets van de lange adem, net als opleidingen passender maken bij behoeften van studenten. Maar onderwijl zijn er ook quick wins: op korte termijn kunnen arbeidsvoorwaarden geflexibiliseerd worden om het huidige potentieel aan zorgpersoneel maximaal in te zetten. Dit kan door een passende geldelijke beloning, secundaire arbeidsvoorwaarden aangepast op de individuele behoefte en investeringen in technologische ontwikkelingen om werkdruk te verlagen.

Slimme camera’s, sensoren, beeldbellen: allemaal prima in te zetten in de zorg. Dit vraagt wel om investeringen. Ten slotte is arbeidsmigratie een optie, die duurzamer is maar ook veel investeringen vergt. Binnen Nederland verhuizen mensen niet zomaar naar de andere kant van het land, dus moet je over de landsgrenzen kijken.”

Hoe kan gehoor worden gegeven aan de roep om flexibelere arbeidsvoorwaarden?

“Terwijl de behoefte van een twintigjarige anders is dan die van een veertig- of zestigjarige, is flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden om maatwerk te creëren door de gedetailleerde cao’s beperkt. Voor zorginstellingen is het lastig omdat het precedenten schept. Maatwerk waarbij de individuele behoefte centraal staat, kan een uitzend- of detacheringbureau, zoals Highcare, gemakkelijker bieden omdat daar meer mogelijkheden zijn. De diversiteit aan werkzaamheden is via ons groter dan bij een enkele zorginstelling. De professional bepaalt zelf wanneer hij of zij werkt. Daardoor kan iemand vandaag in zorginstelling A en morgen in zorginstelling B werken. Of de ene periode meer werken om in een andere periode langer vrij te kunnen zijn. Dit geeft mogelijkheden om de tekorten aan te pakken.”

Hoe vullen jullie dit verder in?

“Highcare beweegt mee met de behoefte van de individuele professionals. Naast afwisseling bieden we perspectief op veranderingen in werk en loopbaan, door mensen nieuwe sectoren te laten verkennen. Wij hebben een eigen academy, waarin we bij- en nascholing organiseren en mensen met hun persoonlijk ontwikkelingsplan aan de slag kunnen. Ze kunnen vaardigheden aanleren om breder inzetbaar te worden. Mensen die nog niet precies weten wat ze willen bieden we de mogelijkheid om te proeven aan verschillende takken van zorg. Allemaal door flexibilisering van arbeidsvoorwaarden.”

[row][half]

Meer informatie
Highcare is een uitzend- en detacheringsbureau in de zorg en matcht hooggekwalificeerde professionals met opdrachtgevers.

highcare.nu

[/half][/row]

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.