Blijf op de hoogte

Stel de patiënt centraal

Zodra je zorg nodig hebt, of dat nou in het ziekenhuis, verpleeghuis of thuis is, verander je automatisch in een patiënt, bewoner of cliënt. Logisch, maar deze patiënten, bewoners en cliënten zijn nog steeds mevrouw de Vries en meneer Jansen. Mensen van vlees en bloed met hun eigen leefgewoonten, behoeften én hun eigen verhaal.

Zorgverleners moeten op zoek naar dat verhaal. Wie was mevrouw de Vries, wie is ze nu? En, wie wordt mevrouw de Vries in de toekomst? Verpleegkundigen en verzorgenden zien de mens in zijn geheel, inclusief behoeften, wensen, vragen, onzekerheden en dromen. Zij staan nabij deze mensen en kennen vaak ook de familie en de context. Patiënten leren kennen is een investering, maar een belangrijk onderdeel van het zorgproces.

Soms zijn de wensen van een patiënt in strijd met de professionele standaard. Zo kan mevrouw de Vries vanwege slikproblemen eigenlijk niet meer verantwoord een harinkje eten. Maar elke vrijdag een visje maakt het leven voor haar de moeite waard. Het vraagt om lef van verpleegkundigen en verzorgenden om af te wijken van de norm en mevrouw de Vries te laten genieten van een haring. Dat kan alleen als ze de risico’s goed in beeld hebben en hebben afgestemd met haar en haar familie.

De zorg is constant in verandering, dagelijks worden zorgverleners geconfronteerd met meerdere (ethische) dilemma’s. Het vraagt veel van verpleegkundigen en verzorgenden. Voor hen staan hun patiënten altijd centraal. Maar de hoge werkdruk heeft grote weerslag op de realiteit. Gun verpleegkundigen en verzorgenden de tijd, zodat zij vanuit hun professionaliteit de patiënt ook echt centraal kunnen stellen.

Gastbijdrage van Sonja Kersten, directeur van beroepsvereniging V&VN.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.