Blijf op de hoogte

Serviceflat Schouwenhove: comfortabel wonen

Op zeker moment krijgen veel senioren behoefte aan meer gemak, en meer hulp in en rond het huis. Onderhoud aan huis en tuin is niet meer zo makkelijk, net als traplopen, huishoudelijk werk, boodschappen doen of koken. Vroeger verhuisden mensen dan naar een verzorgingshuis, maar die bestaan niet meer. Wat is het alternatief? De Leidse serviceflat Schouwenhove, bijvoorbeeld!

Dorp met een dak erop

“Je woont hier zelfstandig, maar je bent niet alleen”, vertelt mevrouw Kolff. Zij woont al jaren met veel plezier in Schouwenhove. “Het is een groot dorp met een dak erop”, vindt ze. “Er zijn allerlei activiteiten, voor iedereen is er wel wat. En alles is hier binnenshuis.” Ze doelt daarmee met name op de vele voorzieningen in het gebouw – winkel, bibliotheek, ontmoetingsruimte, fysiotherapeut, kapper, om maar een paar dingen op te noemen. “Natuurlijk hoef je niet overal gebruik van te maken, maar het is fijn dat het er is.”

Kwaliteit van leven

Niet alleen zijn in serviceflat Schouwenhove allerlei gemaks- en zorgvoorzieningen onder handbereik, ook de inrichting van de ruime huurappartementen spreekt aan. Ze zijn allemaal voorzien van een luxe keuken en een mooie badkamer. “Ik hoor nieuwe bewoners vaak zeggen dat ze de overstap veel eerder hadden moeten maken”, vertelt directeur Annelies de Koning. “Juist als je nog actief en fit bent, voegt Schouwenhove veel toe aan de kwaliteit van leven.”

Maaltijdservice

Dat zit ‘m bijvoorbeeld in de populaire maaltijdservice van Schouwenhove. Elke dag worden in de centrale keuken verse warme maaltijden bereid, die in een speciaal koelkastje bij de appartementen worden bezorgd. Zoals bij mevrouw Ruys op de tiende verdieping. “Kwalitatief goed, met veel zorg bereid en met afwisselende menu’s. Ik hoef bijna geen boodschappen meer te doen. Heerlijk.”

Open dag

Schouwenhove heeft twee keer per jaar, in maart en in september, een open dag. Annelies de Koning: “Op een ander tijdstip komen kijken kan ook, hoor! Ik leid belangstellenden graag rond en stel ze voor aan bewoners in het huis. Er zijn er altijd wel die graag iets over hun ervaringen vertellen.”

Meer informatie?
Bezoek de website van Schouwenhove: www.schouwenhove.nl

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.