Blijf op de hoogte

Telemedicine, de efficiënte combinatie van ICT en zorg

Telemedicine is zorg die met ICT wordt ondersteund. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologieën bieden, kan de zorg beter, goedkoper en efficiënter worden. Zowel de patiënt als hulpverlener zal van deze digitale zorg profiteren.

Digitale zorg vanuit huis

Leonard Witkamp, bijzonder hoogleraar telemedicine aan de Universiteit van Amsterdam, richt zich in zijn onderzoek op de huisartsen en medisch specialisten. Het routinematige aspect in het werk van veel medisch specialisten is voor de hoogleraar een belangrijke drijfveer. Ook huisarts Frank Weenink is geïnteresseerd in telemedicine: “Van een verdacht uitziende huidafwijking maak ik een foto en upload die, voorzien van een korte indruk.” Dit bespaart tijd en geld. “Geen wachtlijst voor de patiënt, geen reis naar het ziekenhuis en niet wekenlang in onzekerheid.”

Witkamp doet onderzoek naar consumentenapps en professionele apps. Bij de eerste vorm van digitale zorg heeft hij vooralsnog de nodige reserves. Professionele apps stelt hij daarentegen vrijwel gelijk aan door een arts voorgeschreven medicijnen. De patiënt kan zo vanuit huis comfortabel en betrouwbaar op de hoogte gesteld worden over bijvoorbeeld zijn bloedwaarden.

Telemedicine: zorg & ICT

De kosten van telemedicine

Hoewel de zorgverzekeraars al voor een deel over de brug zijn, zitten ze voor een deel ook met hun budgetten vast in de dure ziekenhuizen, aldus Witkamp. Het is dus zaak dat ze durven te investeren in eerstelijnszorg gecombineerd met telemedicine. Dit zorgt voor kostenbesparing, efficiëntie, snelheid én plezier. De huisarts voert zo geen duurdere praktijk en ook de patiënt is goedkoper uit dan bij tweedelijnszorg. Weenink beaamt dit en heeft het arsenaal aan telemedicinetoepassingen inmiddels uitgebreid met andere toepassingen voor chronisch zieke patiënten. Waarom niet alle medische specialisten dit toepassen is hem dan ook een raadsel: “Het heeft voor iedereen voordelen. Je kunt het beter omarmen, want telemedicine is here to stay.”

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.