Blijf op de hoogte

Informatievoorziening patiënt via videobericht

ICT-oplossingen die mensen, bedrijven en technologie met elkaar verbinden, vormen de sleutelfactor bij het realiseren van vernieuwing en verbetering in de gezondheidszorg. “Voorwaarde voor succesvolle innovatieve zorgconcepten is dat bij de ontwikkeling daarvan de gebruiker centraal staat”, vertelt Renna Plukker, directeur van Deutsche Telekom Healthcare. “Het product moet een toegevoegde waarde bieden. Video messaging bijvoorbeeld biedt gebruikers meer onafhankelijkheid, mobiliteit en betere informatie.”

Wat is video messaging?

“Het is een beveiligd platform voor het versturen van videoberichten naar de mobiel van patiënten, cliënten en medewerkers. De video’s zijn interactief, waardoor de ontvanger met één druk op de knop kan aangeven of hij de boodschap gezien en begrepen heeft. Als de ontvanger meer achtergrondinformatie wil ontvangen of direct contact wil, kan dat ook. In de zorg wordt video messaging onder de naam Zorgchannel ingezet om patiënten voor, tijdens en na de ziekenhuisopname een optimale informatievoorziening te verschaffen. De ontvanger kan deze berichten op een zelf gekozen tijdstip bekijken met een mobiele telefoon of tablet, dus plaatsonafhankelijk en zonder buffering.”

Waarom is gekozen voor een videobericht?

“Video is, zeker als de boodschap direct te zien is op je mobiel, een sterke en krachtige manier van communiceren. Je telefoon heb je immers vrijwel altijd bij de hand. Een videoboodschap is persoonlijker, overtuigt meer en wordt beter onthouden dan een geschreven tekst. Bovendien kun je met een video ook heel complexe informatie snel begrijpelijk uitleggen. Door de interactie in de video kan de ontvanger reageren en vragen stellen. De zender kan monitoren of de informatie goed is overgekomen.”

Hoe kun je deze dienst inzetten in de patiëntenzorg?

“Je kunt patiënten heel gerichte informatie sturen voorafgaand aan hun bezoek aan de zorgverlener zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op het gesprek. Ook tijdens en na een ziekenhuisopname kun je zo heel specifiek mensen informeren over hun behandeling. Uit onze ervaringen blijkt dat het, afhankelijk van de behandeling, angst kan wegnemen en de patiënttevredenheid vergroot. En ook zorgverleners zijn meer tevreden over hun werk. Het draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarnaast is het ook een ideale vorm van communicatie voor mensen die thuis wonen en daarbij begeleiding nodig hebben. Dankzij de mogelijkheid tot interactie kunnen zorgverleners hun patiënten beter begeleiden en monitoren. Uit onderzoek blijkt dat dankzij de inzet van mHealth in de thuiszorg en in de ziekenhuiszorg de patiënttevredenheid stijgt.”

Wat zijn de mogelijkheden voor intern gebruik?

“Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld video’s voor trainingen on the job. Een instructievideo voor het gebruik van medische apparatuur is vele malen effectiever dan een handleiding. Je kunt deze video’s bovendien zo vormgeven dat een medewerker pas na het bekijken van de video en het correct beantwoorden van controlevragen de volgende instructievideo ontvangt.”

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.