Blijf op de hoogte

Winst door digitale gezondheidszorg

In een aantal opzichten is de gezondheidszorg een behoudende sector. Veranderingen worden niet als vanzelfsprekend omarmd en subsidies voor onderzoek zijn lastig te bemachtigen. Dat is wellicht geen verrassing, gezien het feit dat in de zorg soms levens op het spel staan en alleen gewerkt wordt met bewezen methoden. Toch benadrukt Erik van der Zijden, CEO van ‘digital health’-bedrijf Synappz, dat innovatie de levenskwaliteit van patiënten én de efficiëntie van zorgprofessionals juist aanzienlijk kan verbeteren.

Wat is de oorzaak van de terughoudendheid op het gebied van zorginnovatie?

“Innovatie kost geld, dus rijst al snel de vraag: ‘wie gaat dat betalen?’ Ironisch genoeg besteden ziekenhuizen miljoenen euro’s aan elektronische patiëntendossiers, maar is een investering van enkele tienduizenden euro’s voor digitale innovaties soms een brug te ver. De bestuurders eisen logischerwijs een hoop verantwoording, zoals de veiligheid en effectiviteit van e-health. Maar een eigen ervaring met de gezondheidszorg heeft mij onlangs wel aan het denken gezet. Na een kleine handoperatie kreeg ik een hele stapel papieren patiëntenfolders mee. Is ooit onderzocht of die folders wel zo effectief zijn? Op het moment dat ik de papieren nodig had kon ik ze natuurlijk niet meer vinden. Bovendien werd mij gevraagd allerlei zaken bij te houden, zoals pijn na de operatie en medicatieinname. Een app zou een oplossing zijn, ware het niet dat er op dit moment 350.000 medische apps in de App Store staan. Niemand die door het bomen het bos dus ziet.”

Op welke wijze kan e-health bijdragen aan de zorg?

“Via e-health kan dataverzameling en patiëntvoorlichting heel gericht en getimed plaatsvinden. Hierdoor krijgt de patiënt instructies en relevante informatie op het moment dat het ertoe doet. Neem oncologie: binnen dat vakgebied is aangetoond dat patiënten betere overlevingskansen hebben als medisch specialisten hen goed voorbereiden op een ingreep en adequaat reageren op de neveneffecten van een behandeling. Dat kan heel goed via een toegankelijk middel als een app plaatsvinden. In sommige gevallen werd de levensduur hierdoor met maar liefst 6 maanden verlengd. Een ander voorbeeld is online coaching na afloop van een chirurgische ingreep. In dit specifieke geval ontvingen patiënten individuele begeleiding via een mobiele applicatie op hun smartphone op basis van een persoonlijk profiel. Zo wisten zij wanneer ze weer mochten traplopen of sporten. De lichamelijke impact van een operatie is voor iedereen anders, dus is die gepersonaliseerde benadering van groot belang. Een dergelijk, digitaal interventieprogramma versnelde het herstel met bijna 25% en was wetenschappelijk gevalideerd. Als een farmaceut een pil zou ontwikkelen die een soortgelijk effect zou hebben, zou het een blockbuster zijn.”

Welke oplossingen bieden jullie aan zorginstellingen en zorgconsumenten?

“Een ziekenhuis wil een veilig, flexibel platform gebruiken dat enerzijds voor de patiënt dataverzameling mogelijk maakt en anderzijds de juiste voorlichting verschaft. Tevens moet het makkelijk zijn dit platform ziekenhuisbreed in te zetten. Geen afzonderlijke apps dus. Met ons Clinicards-platform kan door elk specialisme via digitale ‘kaarten’ zelf bepaald worden welke gezondheidsgegevens belangrijk zijn voor de patiënt om bij te houden, bijvoorbeeld hartslag, bloeddruk, pijn of medicatie; al dan niet via een sensor. Deze worden gekoppeld aan de juiste voorlichting en op het juiste moment in het zorgproces gepresenteerd aan de patiënt via een app op de smartphone. Patiënten krijgen zo meer kennis over hun gezondheid en voor zorgprofessionals wordt in real time en op afstand inzichtelijk hoe het herstel verloopt. Dit inzicht kan dan gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het bijstellen van medicatie of voor coaching naar herstel. En dat kan dus aanzienlijke gezondheidswinst opleveren.”

Meer informatie?
https://www.synappz.nl/

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.