Blijf op de hoogte

Acceptatie bepalend voor succes e-health

De laatste jaren is veel zorgtechnologie ontwikkeld die het ouderen mogelijk maakt langer zelfstandig thuis te wonen. Ouderen zijn niet onwelwillend om e-health te gebruiken, maar dan moeten vraag en aanbod wel goed op elkaar aansluiten. En dat is lang niet altijd het geval. Vaak hebben ouderen het gevoel dat de technologie hen wordt opgedrongen en dat ze door het gebruik hun vrijheid en onafhankelijkheid kwijtraken. Sebastiaan Peek verrichte promotieonderzoek naar technologiegebruik onder thuiswonende ouderen. Of ouderen bereid zijn technologie te gebruiken, hangt af van een aantal factoren. Belangrijk is dat zij de technologie zien als oplossing voor hun specifieke problemen. Ook speelt mee of senioren voldoende vertrouwen en kennis denken te hebben om de zorgtechnologie succesvol toe te passen. Het sociale netwerk speelt een grote rol: in hoeverre het netwerk kan helpen en in hoeverre de oudere bereid is zich te laten helpen. Verder is het belangrijk dat de techniek past bij de woonomgeving.

Maatwerk

Ouderen willen onafhankelijk zijn en zelf bepalen wanneer en hoe technologie wordt ingezet. Zelfstandig wonen betekent voor hen de vrijheid om iets te doen of te laten en zich niet schuldig te hoeven voelen voor hulp die zij ontvangen. “Het is een kwestie van maatwerk”, stelt Peek. “Wat voor de een prima werkt, zal de ander niet gebruiken.” Dat varieert niet alleen per persoon maar verandert ook door de jaren heen. “Wie nu een technologische oplossing afwijst, kan door positieve ervaringen van anderen of door verandering van persoonlijke omstandigheden diezelfde technologie later wel omarmen.” Door middel van zijn onderzoek probeert Peek te voorspellen wat het beste moment is om e-health aan te bieden.

Eigen regie

WDTM, de brancheorganisatie waarin zorgaanbieders, zorgcentrales, leveranciers, installateurs, woningcorporaties en adviseurs samenwerken om het gebruik en de inzet van woonzorgtechnologie te bevorderen, hecht grote waarde aan de uitkomsten van het onderzoek van Peek. “Woonzorgtechnologie kan pas succesvol zijn als het op de juiste manier wordt ingezet”, stelt manager Stephanie Lowiessen. “Het doel moet zijn de eigen regie, zelfstandigheid, veiligheid en het comfort van de gebruiker te waarborgen.”

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.