Blijf op de hoogte

Zorghotels en herstellingsoorden: Als naar huis gaan nog geen optie is

Zorghotels en herstellingsoorden zijn een relatief nieuw verschijnsel in de zorgmarkt. Zorgverzekeraars wilden een keurmerk voor dergelijke zorg. Voor zorg en revalidatie als het nodig is, voor mensen die op zich nog heel goed thuis kunnen wonen.

In een tijd dat mensen in het ziekenhuis bleven tot zij grotendeels hersteld waren, ging men naar een verpleeghuis of verzorgingshuis als men niet herstelde. Dat nu is verleden tijd. Mensen worden snel ontslagen uit het ziekenhuis; de zorg in een ziekenhuis is duur en het herstel gaat er niet perse sneller dan thuis.

We hebben daarnaast te maken met een toenemende vergrijzing, waardoor meer mensen zorg nodig hebben; mensen die bovendien ook niet meer snel naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaan. Marc Vieten is voorzitter van de SNHZ, de brancheorganisatie van zorghotels en hersteloorden. Vieten: “De veranderingen die de zorg kenmerken, betekenen dus dat een toenemend aantal mensen kort in het ziekenhuis verblijft, maar nog wel zorg nodig heeft als ze zijn ontslagen.”

Thuiszorg

Een optie is dan thuiszorg. Maar niet iedereen voelt zich daar goed bij. “Alleenstaanden vinden het vaak niet prettig om alleen te zijn als ze uit het ziekenhuis komen en thuiszorg is er maar enkele uren per dag. Dan heb je een goed netwerk nodig om dat te ondervangen.

Dat heeft niet iedereen. Dan is het dus heel fijn als er een zorghotel in de buurt is om daar diezelfde thuiszorg te ontvangen.” Bovendien heeft een groep mensen revalidatie nodig, dat in de thuissituatie wel geleverd kan worden, maar soms nog net een brug te ver is. Dan is een zorghotel of hersteloord een goede mogelijkheid om te herstellen.

Mantelzorg ontlasten

Er zijn in Nederland verschillende zorghotels, die allemaal een eigen doelgroep kennen en bepaalde zorg leveren. Zo zijn er zorghotels voor onder meer mensen met een lichte revalidatiebehoefte, voor geriatrische revalidatiezorg (revalidatie voor de ouder wordende mens) voor herstelzorg (zorg die voorbereid op thuis) en voor respijtzorg (zorg waardoor mantelzorgers even vrijaf hebben).

Ook voor mantelzorgers kunnen zorghotels een uitkomst zijn, zegt Vieten: “Denk aan mensen die op vakantie willen, maar degene voor wie ze zorgen goed verzorgd willen achterlaten. Er is veel te doen om mantelzorgers; we moeten er als maatschappij voor waken dat zij vastlopen omdat de mantelzorg te zwaar wordt. Ook voor respijtzorg lenen zorghotels zich goed.”

Zorgtoerisme

Ook is er een categorie mensen die graag op vakantie wil, maar dan wel een omgeving zoekt waar men zich veilig voelt. “Zorgtoerisme neemt een enorme vlucht. Sommige zorghotels zijn te boeken via booking.com en dat vindt gretig aftrek. Ga maar na, je wil een weekje naar zee, maar ziet op tegen het ontbreken van een adequate zorgstructuur. Dan is het heel fijn als je ergens bent waar je verzekerd bent van zorg als het nodig is.”

Goede zorg

Om ervoor te zorgen dat de zorghotels en herstellingsoorden goede zorg verlenen, wilden de zorgverzekeraars dat zij een kwaliteitskeurmerk zouden instellen. De SNHZ ontstond als gevolg van die vraag, vertelt Vieten. “Ieder zorghotel en herstellingsoord dat bij SNHZ is aangesloten is van het keurmerk ‘Erkende Zorghotels’ voorzien. Als brancheorganisatie willen we bovendien van elkaar leren en het aanbod blijven verbeteren en zorgen voor een landelijke dekking van zorghotels.”

Contributie

Voor een zorghotel moet wel betaald worden. Afhankelijk van wat het doel van het verblijf is en van het soort zorghotel, zijn er verschillende financieringsmogelijkheden. Nu de AWBZ wordt uitgekleed, kan men voor revalidatiezorg nu een beroep doen op de zorgverzekeringswet, die daarvoor is opgetuigd.De zorgcomponent is sowieso indiceerbare zorg; dat loopt dus via de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt ook als het doel geïndiceerde revalidatie is.

Voor respijtzorg daarentegen, loont het de moeite om lid te worden van een van herstelzorg- of welzijnsvereniging. De contributie die hiervoor betaald moet worden, garandeert dat tenminste een deel van de kosten van het verblijf in een zorghotel worden betaald. Er zijn inmiddels ook gemeenten die in het kader van de WMO meer willen doen om mantelzorgers te ontlasten. Ook dat biedt mogelijkheden voor respijtzorg. Mensen kunnen natuurlijk ook zelf een verblijf in een zorghotel bekostigen. Ook de aanvullende verzekeringspakketten van zorgverzekeraars bieden de nodige mogelijkheden.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.