Blijf op de hoogte

De marktplaats voor langer zelfstandig thuis wonen

Nederland vergrijst en er is sprake van een toenemende druk op de gezondheidszorg. Dit heeft geleid tot transities in het sociaal domein met meer verantwoordelijkheid voor de burger. Wat betekent de vergrijzing voor de consumenten op het terrein van wonen, welzijn en zorg en welke rol spelen (technologische) producten en diensten? Wat willen consumenten zelf nu zij inkoper worden en hoe organiseren ze dit vervolgens makkelijk? Ilse Schoormans (vergrijzingsdeskundige) vertelt hoe deze vragen worden gebundeld op een onafhankelijk vergelijkingsplatform.

Wat speelt er op de markt van langer zelfstandig thuis wonen?

“Er is sprake van een sterk veranderende groep (zorg) consumenten met meer diversiteit en uiteenlopende wensen. Waar voorheen een vangnet bestond met verzorgingshuizen blijven mensen nu met complexere vragen in hun eigen huis wonen. Veel organisaties die voorheen zorg leverden zoeken naar hoe ze kunnen aansluiten bij deze verandering. Dagelijks verschijnen nieuwe product- en dienstaanbieders op de markt die hier op inspelen. Het aanbod is er wel, maar verspreid bij verschillende aanbieders en niet goed te vergelijken. Hierdoor weten consumenten en hulpverleners onvoldoende welke oplossingen geschikt zijn, hoe uit het versnipperde aanbod een keuze te maken en waar deze te kopen.”

Waarom de keuze voor een onafhankelijk vergelijkingsplatform?

“Er is veel informatie van aanbieders beschikbaar maar zeer versnipperd. Ik wilde vooral vanuit de vraag van de consument, mantelzorger en hulpverlener werken en hen meer overzicht bieden over de beschikbare producten en diensten zodat zij zelf een goede keuze kunnen maken. De markt wordt dan transparant door de ervaringen van gebruikers en sluit aan bij vragen die in de praktijk leven.”

Wat is uniek aan het platform?

“We hechten veel belang aan gebruikerservaringen. Op basis hiervan is het platform ook ontstaan. Daarnaast proberen we de mensen vergelijkingsmogelijkheden te bieden. Een voorbeeld hiervan; is het in kaart brengen welke producten vergoed worden door verzekeraars zodat consument en hulpverlener ontzorgd worden op deze vraag.”

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.