Blijf op de hoogte

Patiëntenverhaal thuiszorg

Deana is erg blij met de thuiszorg die zij ontvangt. Toch probeert ze nog zoveel mogelijk zelf te doen in het huishouden.

Wat houdt Deana’s thuiszorg in?

Op de vraag wat Deana precies mankeert, antwoordt zij: “Je kunt beter vragen wat ik níet heb. Ik heb onder meer twee vormen van reuma en ben geboren met een afwijking aan mijn voeten. Door mijn slechte mobiliteit ben ik te dik geworden. Dat, en stress in mijn privésituatie, hebben er bovendien toe geleid dat ik ook diabetes en hartklachten heb ontwikkeld.”

Thuiszorg is voor Deana geen overbodige luxe. Sinds zo’n anderhalf jaar komt hulp Sylvia iedere week Deana’s huisje schoonmaken. Tussen het werk door hebben de twee samen veel lol. “Ook dat is belangrijk voor mij”, vindt Deana. “Door mijn fysieke gesteldheid en privéproblemen heb ik nauwelijks sociale contacten. Met Syl kan ik beetje van gedachten wisselen. Dat geeft me energie en werkt ook heel relativerend.”

In beweging blijven

Het liefste zou Deana zoveel mogelijk zelf doen. “Daarin moet ik soms worden afgeremd”, erkent ze. “Laatst probeerde ik ook weer iets, maar toen viel ik en liep een hersenschudding op. Toen heb ik besloten dat ik dat maar niet meer moet willen.” Toch doet Deana er alles aan om zelf actief in huis te blijven. “Via bonnen van de gemeente krijg ik nu aquatherapie”, vertelt ze.

“Ik wil ervoor zorgen dat ik blijf bewegen en niet dikker word, zodat ik dingen kan blijven doen. Je hebt mensen die, als ze per ongeluk iets omgooien, denken: ‘Laat maar liggen, dat doet de thuiszorg wel’. Daar kan ik me erg boos over maken.”

Bezuinigingen in de zorg

De aangekondigde bezuinigingen in de zorg vindt Deana niet verkeerd. “Ik vind het wél vervelend dat ik een eigen bijdrage moet betalen voor zowel de thuiszorg als de gespecialiseerde thuiszorg, omdat ik het al zo krap heb en ik met mijn netwerk geen beroep kan doen op mantelzorg”, vertelt ze. “Maar wat de zorg zelf betreft hebben we in ons land een verwencultuur gehad. Daar kan best wat af; veel mensen kunnen veel meer dan ze doen.”

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.