Blijf op de hoogte

Regionale samenwerking voor betere zorg met e-health

Zorg- en innovatieregio’s door heel Nederland laten zien hoe zij met behulp van e-health de zorg beter maken. Niet alleen voor mensen die zorg nodig hebben maar ook voor hun hulpverleners. Vier regionale initiatieven ondertekenden daarover een concrete afspraak in het bijzijn van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).

E-health voor mensen met dementie

Tussen Brabant en Noord-Holland wordt bijvoorbeeld een samenwerking gestart om thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers beter te ondersteunen met behulp van e-healthtoepassingen. Dan gaat het bijvoorbeeld om een manier om makkelijk boodschappen te bestellen bij lokale winkels die op een vast tijdstip opgehaald kunnen worden. Zodat mensen elkaar tegenkomen, samen koffie kunnen drinken en een praatje kunnen maken.

Geen abstracte toekomstmuziek

Van Rijn legt uit: “De regionale initiatieven die hier vandaag afspraken maken, laten zien dat e-health geen abstracte toekomstmuziek is. E-health is al op allerlei manier voorhanden in de praktijk van alledag, het leven van clienten wordt er vandaag al beter van. Mooi dat innovatieve regio’s vandaag laten zien wat ze kunnen. En wat ze willen bereiken. Zij geven de ontwikkeling van zorginnovatie een enorme impuls. Zodat de zorg kan meeprofiteren van de modernste technologie. En mensen met een ziekte of beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.”

Veilig en comfortabel met technologie

De regionale samenwerkingsorganisaties van zorgaanbieders (RSO’s) hebben een samenwerking gestart die moet leiden tot betere medicatie-overzichten. Patiëntplatforms uit diverse regio’s hebben een deal gesloten om te gaan samenwerken rondom informatie-uitwisseling. Hierdoor zullen cliënten in de toekomst beter en gemakkelijker inzicht krijgen in hun medische gegevens.

Regio Utrecht, Medical Delta en Brabant gaan waardevolle werkwijzen met elkaar delen. De samenwerking zal er toe leiden dat cliënten zelf meer regie kunnen voeren over hun zorg. De deal tussen de regio’s Brabant en Noord-Holland heeft de inzet om mensen met e-healthtoepassingen beter te ondersteunen bij veilig en comfortabel thuis wonen.

De eHealth Week 2016

Het ministerie van VWS organiseert van 6 tot 10 juni de eHealth week, waarin gebruikers (burgers, patiënten, zorgverleners en -instellingen), ondernemers, financiers en overheden hun wensen, ambities en oplossingen met elkaar delen. Deze themaweek is onderdeel van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Naast internationale initiatieven is er ook veel aandacht voor Nederlandse initiatieven.

Bron: Rijksoverheid.

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.