Blijf op de hoogte

Nadenken over wensen laatste levensfase

Praten over de dood is niet gemakkelijk en voor veel mensen die middenin het leven staan ook niet voor de hand liggend. Toch is het verstandig om al tijdens het leven na te denken over wensen voor de laatste levensfase, bijvoorbeeld in geval van een terminale ziekte. “Het uitspreken en delen van uitvaartwensen kan nabestaanden zorgen uit handen nemen”, vertelt Serge Evers, directeur Uitvaartverzekeringen van Yarden Uitvaartorganisatie.

Zijn mensen zich bewust van het nut om uitvaartwensen uit te spreken?

“Onvoldoende. Voor veel mensen is de dood een gevoelig onderwerp waar liever niet over wordt nagedacht. ‘Terminaal ziek worden, dat gebeurt mij niet’, is wat vaak gedacht wordt. De gedachte aan dit scenario maakt mensen kwetsbaar en onzeker. Het onderwerp roept veel vragen op die liever vooruitgeschoven worden.

Toch is het enorm belangrijk om te spreken over wensen in de laatste levensfase: wil iemand thuis verzorgd worden of in een verzorgingstehuis, wie zorgt er voor de kinderen, waar gaan de huisdieren naartoe? Helderheid over deze zaken, ook in financiële zin, brengt rust met zich mee. Een overlijden is al emotioneel genoeg, nabestaanden zijn in rouw en gedachten zijn vaak te vertroebeld om helder na te kunnen denken over de wensen van de overledene. Niemand wil nabestaanden na zijn of haar dood opzadelen met dergelijke zorgen.”

Wat moet er allemaal worden vastgelegd over deze wensen?

“De concrete uitvaartwensen zouden het vertrekpunt moeten vormen. Hoe gaat een begrafenis of crematie eruitzien? Wordt het een natuur- of stadsbegraafplaats? Is de uitvaart sober of uitgebreid? Het is belangrijk dat deze uitvaartwensen bij zowel de nabestaanden als de uitvaartverzorger bekend zijn. Bij terminale ziekte gaat hier nog een fase aan vooraf waarin aandacht komt voor de laatste levenswensen.

Als terminaal zieken wordt gevraagd naar hun behoeften, blijkt dat ze graag de regie willen houden en zelf willen bepalen hoe ze de laatste fase ingaan. Een andere belangrijke wens is om in de laatste levensfase zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, eventueel met thuiszorg. Het is verstandig om, bij het uitspreken van die laatste levenswensen, na te gaan of er voldoende financiële middelen zijn om deze ook te kunnen uitvoeren.

Vaak blijkt dat mensen namelijk onvoldoende verzekerd zijn. Ze hebben bij hun geboorte een uitvaartpolis van hun ouders gekregen, maar verder nooit meer bestudeerd of deze wel afdoende is. We leven bovendien in een samenleving waar de overheid zich steeds verder terugtrekt als het gaat om het inkopen van zorg. Het is daarom belangrijk om de regie te pakken en er zelf voor te zorgen dat zaken op orde zijn.”

Hoe kunnen jullie mensen daarbij ondersteunen?

“Allereerst kennen wij bij Yarden uitvaartconsulenten. Dit zijn vrijwilligers die bij mensen thuis de uitvaartwensen doorspreken en helpen bij het vastleggen daarvan. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook bieden wij de Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering aan, een nieuwe generatie uitvaartverzekering voor mensen die middenin het leven staan. Mensen die deze flexibele verzekering afsluiten, kunnen in geval van terminale ziekte de helft van het verzekerde bedrag als voorschot krijgen.

Met dit geld kunnen zij zorg voor hun laatste levensfase bekostigen, maar ook laatste wensen laten uitkomen, zoals nog één keer die langgekoesterde reis maken. De rest van het geld wordt uitgekeerd na overlijden om de uitvaart te bekostigen. Als er geen sprake is van voorschot bij een terminale ziekte, dan wordt na overlijden gewoon het gehele verzekerd bedrag uitgekeerd.”

Voor meer informatie over de Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering: yarden.nl/luv.

Gerelateerde artikelen

In de terminale fase van ziekte blijven seks en intimiteit tussen patiënten en hun partners een belangrijke rol spelen. Dat onderkennen patiënten in een nieuw gepubliceerd onderzoek, echter blijkt hier…

Een aangenaam levenseinde is een vanzelfsprekende wens van iedereen. Toch is het een gespreksonderwerp dat mensen het liefst uit de weg gaan. Praten over de dood is immers iets dat…

In 2017 overleden ruim 150 duizend inwoners van Nederland. Met 47 duizend sterfgevallen (31 procent) was kanker de meest voorkomende doodsoorzaak. Aan hart- en vaatziekten overleed ongeveer 25 procent. Vooral…

Familieleden van patiënten op de Intensive Care vinden de kwaliteit van de zorg die daar geboden wordt, goed. Ze zijn in het bijzonder tevreden over de zorg aan het einde…

In de winter van 2017 op 2018 zijn tot nu toe minder mensen overleden dan in dezelfde periode vorig jaar. Evenals vorige winter ligt de sterfte echter wel hoger dan…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.