Blijf op de hoogte

De verpleegkundige overdracht is in beweging

Het standaardiseren van de verpleegkundige overdracht wordt door 90% van de respondenten belangrijk gevonden. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder ruim 340 respondenten, uitgevoerd door Nictiz en V&VN in de eerste twee kwartalen van 2017. Er is echter veel onbekendheid met standaardisatie in de dagelijkse zorgpraktijk, 46% van de verpleegkundigen en verzorgenden geeft aan zeker te weten dat in het dossier met gestandaardiseerde gegevens wordt gewerkt. De informatiestandaard eOverdracht, waarin is vastgelegd welke informatie bij de verpleegkundige overdracht moet worden uitgewisseld, heeft bij de respondenten meer bekendheid verkregen dan in 2014.

Resultaten van het onderzoek

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de verpleegkundige overdracht in beweging is. De verpleegkundige overdracht wordt door 52% van de respondenten op papier verstuurd en door 35% van de respondenten digitaal. Ongeveer 13% van de respondenten geeft aan meerdere overdrachtsvormen te gebruiken (papier, digitaal of mondeling). Ten opzichte van de onderzoeksresultaten uit 2014 is een lichte stijging te zien in het aantal digitale verpleegkundige overdrachten. In toenemende mate geven verpleegkundigen en verzorgenden echter aan dat verschillende systemen moeizaam of niet met elkaar kunnen communiceren, waardoor een digitale overdracht soms tot moeilijkheden leidt.

Knelpunten bij de overdracht

Bijna 52% van de (transfer)verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokken bij de verpleegkundige zorg ervaart knelpunten bij de verpleegkundige overdracht. Er is een lichte verbetering waar te nemen ten opzichte van het onderzoek uit 2014, toen nog 70% van de verpleegkundigen en verzorgenden aangaf knelpunten te ervaren bij de verpleegkundige overdracht. Gelet op de knelpunten worden onvolledige informatie, geen overdracht of een onduidelijke overdracht het meest genoemd. Daarbij mist nog 64% van de verpleegkundigen en verzorgenden essentiële informatie om het zorgproces in de nieuwe zorgsetting te kunnen continueren.

Invullen van randvoorwaarden

Om het digitaal uitwisselen en standaardisatie van verpleegkundige gegevens in de praktijk mogelijk te maken zijn er een aantal randvoorwaarden die nader ingevuld moeten worden. Allereerst is het essentieel om de patiënt als partner te betrekken bij de verpleegkundige overdracht. Ook in de opleiding (evenals bijscholing en nascholing) is meer aandacht voor digitalisering en standaardisatie nodig. Tevens is het creëren van awareness voor een digitale en gestandaardiseerde verpleegkundige overdracht bij bestuur en management, en het krijgen van ondersteuning door middel van implementatiebegeleiding een belangrijke randvoorwaarde. Daarnaast zullen landelijke en regionale afspraken over informatiebehoeften in de praktijk verder vorm moeten krijgen. Om tot slot de uitwisseling van gegevens minder afhankelijk te maken van de gebruikte infrastructuur (‘verschillende systemen’) is standaardisatie van de uit te wisselen verpleegkundige informatie essentieel.

Bron: Nictiz.

Gerelateerde artikelen
Samenwerken in de zorg
Samen gezinnen en scholen versterken

Om alle kinderen de kans te bieden zich optimaal te ontwikkelen, is in Utrecht de kernpartneraanpak in het leven geroepen. Deze houdt in dat alle scholen in het (speciaal) voortgezet…

Bij het zoeken naar een nieuwe woonvorm begint het bij een prettige fysieke omgeving. Alle woonzorglocaties van Domus Magnus, of het nu om een oude stadsvilla of een monumentaal landgoed…

Er zijn weinig sectoren waar kwaliteit zo belangrijk is als in de gezondheidszorg, een branche waarin dagelijks levens op het spel staan. Wim Glorie (directeur) en Marloes Anderiesen (certificatiemanager) van…

De beste zorg voor zeldzame kanker vindt men in centra die hierin gespecialiseerd zijn, vinden oncologisch chirurgen Marc Besselink van het Amsterdam UMC en Ignace de Hingh van het Catharina…

De verhouding dokter-patiënt is revolutionair en naar mijn mening ten goede veranderd. De klassieke dokter nam de patiënt bij de hand en zei: “Dit is goed voor je.” De patiënt…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.